Od ponedjeljka upis u javne predškolske ustanove

Upis u većinu predškolskih ustanova u Crnoj Gori počinje 15. maja i trajaće do 1. juna.

Ovdje možete preuzeti formulare za upis djece u javne predškolske ustanove

Ministarstvo prosvjete je s tim u vezi objavilo da je potrebno rukovoditi se principom jednakih šansi i omogućiti svoj zainteresovanoj djeci da budu upisana u javne predškolske ustanove.

“U fokus cjelokupnog sistema ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja stavljamo najbolji interes djece i potrebe roditelja. Samim tim stvaramo uslove da odgovorno i savjesno prioritet budu njega, ishrana, bezbjednost i kvalitet vaspitno-obrazovnog rada”, saopšteno je danas iz Ministarstva.

JPU “Đina Vrbica” objavila je na njihovoj Facebook stranici uslove konkursa, koji se ne razlikuju od onih koje će zahtijevati i ostale JPU u Crnoj Gori, a u kojima piše da će se zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom za upis moći predavati svakog radnog dana od 8 do 13 časova.

Zahtjevi za upis za svu djecu koja se prvi put upisuju će se primati na šalteru vrtića Poletarac, u ulici “Radosava Burića”, kod OŠ “Vuk Karadžić”.

Prilikom upisa potrebno priložiti uredno popunjen zahtjev za upis djeteta koji se dobija u vaspitnim jedinicama i izvod iz matične knjige rođenih, za djecu koja se prvi put upisuju u vrtić.

Za djecu koja već borave u nekom od naših vrtića, potrebno je da (svako u svom vrtiću) popuni prijavu i potpiše, odnosno obnovi ugovor.

Comments

Leave a Reply