Izvještaj o radu udruženja Roditelji za 2016. godinu

NVO Udruženje Roditelji je tokom 2016. godine realizovalo više aktivnosti i dva projekta, dok je na još dva bilo partner drugim NVO.

Neke od aktivnosti NVO Roditelji:

Otvaranje Biblioteke igračaka i Razvojnog centra – Biblioteka igračaka (Igračkoteka) i centar otvoreni su u cilju podrške ranom razvoju djece, a poseban akcenat dat je djeci iz socijalno ugroženih porodica.

Izrađen je i Kalendar razvoja djeteta do 15 godine odnosno zamišljena je moderna, efikasna i jednostavna web aplikacija koja roditeljima treba da pomogne da na jednom mjestu dobiju stručne informacije u vezi sa razvojem i zdravljem djece. Projekat je podržan u okviru fonda “Za svako dobro”, Crnogorskog Telekoma u toku 2015. Godine, a trebalo je da bude završen na proljeće 2016. Kalendar razvoja djeteta treba da funkcioniše na način da ispunjavanjem osnovnih podataka o djetetu (polu, godini rođenja) korisnik dobija na jednom mjestu sve važne infomacije o rastu i razvoju djeteta, ali i svojim obavezama kao roditelja djeteta u tom uzrastu.  Osim savjeta i informacija o zdravlju i razvoju, u okviru Kalendara roditelji bi trebalo da postave pitanje za sve što ih kao roditelja u Crnoj Gori interesuje, a na pitanja tim koji upravlja kalendarom traži odgovore stručnjaka iz određenih oblasti.

Udruženje Roditelji je postalo partner organizaciji CAZAS, koja je pokrenula projekat HealthUP, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a za cilj ima jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa, koji će naredne dvije godine sprovoditi CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i udruženje Roditelji, je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

U martu 2016. godine udruženje Roditelji je osnovalo Grupu za podršku jednoroditeljskim porodicama. Grupa za podršku je do kraja godine imala 16 aktivnih članova, među kojima su i 2 samohrana oca. Grupi se do tada za podršku i pomoć obratilo 57 samohranih roditelja iz više opština u Crnoj Gori.
Najčešći razlozi obraćanja Grupi su psihološki problemi kod djece, nemogućnost naplate alimentacije, neadekvatna i nedovoljna saradnja službenika CZSR i CB, odugovlačenje sudskih postupaka,nasilje i neadekvatna zaštita od istog. Grupa za podršku je u maju pripremila  predlog amandmana u kojem se definiše da se za samohrane roditelje smanji cijena vrtića za 50%,koji je prihvaćen od strane Vlade i usvojen od strane Odbora za prosvjetu. Ova izmjena u Zakonu je donešena 17. juna, a primjenjuje se od 8. jula 2016. godine.

Akcije Zajedno za polumaturante i maturante I Podijelimo jer zajedno možemo više su aktivnosti koje je Udruženje realizovalo za djecu koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Cilj akcija je bio da se pomogne porodicama I djeci da spreme djecu za polumaturu odnosno mature I pred početak školske godine da dobiju garderobu, knjige I školski pribor za školu.

Akcijom Zajedno za polumaturante I maturante je obuhvaćeno 41 dijete, a akcijom Podijelimo 350 djece je dobilo školski pribor i robu. U akciji Podijelimo, prikupljena su donacije za 155 porodica u školskom priboru, knjigama, garderobi I obući, dok je u akciji za polumaturante I maturante obezbijeđeno 41 dijete.


Udruženje Roditelji organizovalo je treći info dan o trudnoći, dojenju i pripremama za novog člana porodice, pod nazivom Stiže nam beba. Uz podršku centra The Capital Plaza, agencije Yellow Event i Doma zdravlja Podgorica Udruženje je obilježilo Nacionalnu nedjelju promocije dojenja. Info dan se održao i u sedmici koja kao četvrdeseta u godini simbolizuje puni termin trudnoće.

Udruženje je jednom mjesečno organizovalo Roditeljski Kutak u Kidslandu i okupljanje Savjetnica za dojenje (do ljeta). Jednom sedmično sa TV Vijesti organizovan je i Roditeljski kutak u Bojama jutra.

Završni račun udruženja Roditelji za 2016. godinu (152 downloads)

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply