Od jula s receptom po lijek i u privatne apoteke


Građani Crne Gore će već od jula mjeseca ponovo moći da kupuju ljekove u privatnim apotekama uz recept izabranog ljekara. Vlada je zadužila Fond za zdravstveno osiguranje da već u ovom kvartalu sa privatnim apotekama ugovori izdavanje ljekova na recept. To je, nakon današnje sjednice, saopštio Ministar zdravlja Kenan Hrapović.

„Budući da je do sada često dolazilo do poremaćaja u snadbijevanju ljekovima, tokom sprovođenja tendera, jedan od prioriteta je projekat uključivanja privatnih apoteka u mrežu zdravstvenih ustanova. Izbjećićemo dugotrajne procedura nabavke i nestašicu što se dešavalo u prethodnom periodu… Građani će biće pošteđeni odlaska od apoteke do apoteke da bi dobili lijek… Ljekovi će moći da se kupe, osim u 53 državne apoteke, da se kupe u svim privatnim apotekama koje budu potpisale ugovor za Fondom za zdravstveno osiguranje“, rekao je Hrapović.

On očekuje da kupovina ljekova u privatnim apotekama na recept bude moguća već od jula.

U Crnoj Gori ima 250 privatnih apoteka. Tokom 2015. godine, njih 107 je izdavalo građanima ljekove na recept.

Izvor: CDM

Leave a Reply