Razvoj pismenosti kod djece

PIŠE: Jovana Čelebićanin, diplomirani pedagog

Bez pismenosti teško bismo funkcionisali, te je zato razvijanje pismenosti jedan od glavnih ciljeva škole. Ali i prije škole, možete podržati razvoj pismenosti djeteta.

Prije nego što navedemo kako, važno je razgraničiti da pismenost ne znači da samo umijemo da napišemo slova i reprodukujemo napisano, već da umijemo da napišemo tekst koji odgovara onome zbog čega pišemo, kome se obraćamo, koji ispunjava formu koja se u nekom domenu života traži, da umijemo da razumijemo namjere sa kojom je tekst koji čitamo napisan, značenje njegove forme, pratećih ilustracija.

Razvoj tako shvaćene pismenosti možemo podsticati tako što ćemo djecu uključivati u događaje kao što su: pisanje podsjetnika, čitanje ambalaža pri izboru proizvoda u prodavnici, čitanje mapa kako bismo se snašli u nekom gradu, istovremeno objašnjavajući im šta pišemo/čitamo, kako to činimo i zašto nam je to u određenoj situaciji važno. Na taj način kod djece razvijamo svest o pismenosti i različitim oblicima pismenosti, koje će, kako budu proširivali svoja znanja u školi i van nje, dalje savlađivati. Kako je igra način razvoja djeteta i njegova omiljena aktivnost, osmislite igre u kojima ćete smisleno, zajedno sa djetetom koristiti čitanje i pisanje za nešto.

Važno je imati u vidu da je preduslov pismenosti, usmenost, koja se razvija svakodnevnim razgovorom.

Faze u razvoju pisanja

Razvoj pisanja kod djece dešava se kroz više etapa. Kao prvo pisanje, neki naučnici, navode “pisanje gestom”. Umjesto papira, olovke i slova, dijete piše koristeći ruku, a papir je u ovom slučaju vazduh, dok pokret zamenjuje slova. U tom periodu dijete često stvara škrabotine, koje same često ne označavaju određeni pojam, već su samo tragovi pokreta kojima dijete označava taj pojam. Na primjer, kada želi da predstavi skok, dijete izvodi karakterističan pokret rukom, a kao tragovi tog pokreta na papiru ostaju tačkice.

Nakon ove etape, dijete označava različite stvari koristeći predmete, koji su za dijete odgovarajućih karakteristika i obilježja, u odnosu na stvar koju želi da označi (Stadijum predmetnog pisma).

Potom, dijete otkriva da linije koje povlači nešto znače, te se kao faza koja prethodi pisanju pojavljuje crtanje. Kako se u literaturi navodi, dječiji crtež predstavlja grafiču priča o nečemu, u skladu sa saznanjima koje dijete ima.

Izvor: Pitajte defektologa

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply