Maloljetnici iz Podgorice ugovoren brak za 15.000 eura

Maloljetnoj D.B. iz Podgorice ugovoren je brak za materijalnu novčanu vrijednost od 15.000 eura, upozorio je danas Centar za romske inicijative dodajući da se još jednom potvrđuje činjenica na koju skoro deceniju ukazuju – da jedan broj djece iz zajednice Roma i Egipćana ne uživa najosnovnija prava i slobode koja im pripadaju u skladu sa međunarodnim i nacionalnim zakonodavstvom.

“Negativni aspekti tradicije sprječavaju kod Roma i Egipćana na koje se pokušava godinama ukazati predstavnicima državnih organa i javnosti, djecu i mlade da žive život bez predrasuda, nasilja i netolerancije, a da pri tom opšta javnost i sama zajednica ostaju nijemi na očigledno kršenje ljudskih prava, pravdajući se nedostatkom dokaza, nedovoljno uređenim zakonodavstvom i nepoklanjanjem dovoljnog stepena pažnje slučajevima dječjih brakva”, piše u saopštenju Centra.

Državni organi zaduženi za sprečavanje ovih pojava još nemaju snage da se odupru tehničkim problemima zakonodsvstva i da bez obzira na sva ukazivanja i apele preduzmu napokon izmjene postojećih propisa, kako bi se obezbjedile mjere na strogom sankcionisanju ovih nezakonitih, ali prije svega društveno štetnih fenomena koji uništavaju živote mladih djevojčiva i dječak, dodaju u Centru za romske inicijative.

“Ne želimo da Crne Gora bude država koja se prepoznaje po ovim pojavama, a da u drugim zemljama okruženja takvih pojava “nema”. Kada znamo da se ove pojave događaju u brojnim zemljama okruženja, čime želimo nastaviti liderske aktivnosti na sprečavanju ovih nezakonitih pojava”, navodi se u saopštenju.

U Centru su uvjereni da će nadležni organi pokazati spremnost da sagledaju apele za zaustavljanje uništavanja života djece, prije svega kroz prevenciju i izmjenu postojećeg zakonodavstva ali i saradnju sa romskom zajednicom.

Apeluju na nadležno državno tužilaštvo i policiju da ovog puta preduzmu sve mjere i radnje koje omogućava zakon o krivičnom postupku i pošalju jasnu sliku javnosti da država neće toleristai prodaju bilo kog ljudskog bića bez obzira na njegov uzrast i duševni razvoj.

Izvor: Vijesti

Leave a Reply