U ponedjeljak počinje upis prvaka, u tri škole i elektronskim putem

Upis u prvi razred osnovne škole počeće 3. aprila i trajaće do kraja mjeseca, najavilo je danas Ministarstvo prosvjete i saopštilo da ove godine zajedno sa Ministarstvom javne uprave pokreću pilot projekat elektronskog upisa za tri podgoričke škole – Sutjeska, „Maksim Gorki“ i „Vladimir Nazor“.

U školu se upisuju djeca koja su rođena 2011. godine, tačnije ona koja navršavaju šest godina života u kalendarskoj godini u kojoj počinju da pohađaju školu.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje u Crnoj Gori je obavezno za svu djecu uzrasta od 6 do 15 godina života.

Procedura upisa se realizuje u tri koraka: zakazivanje sistematskog pregleda kod izabranog pedijatra, zakazivanje razgovora kod pedagoga ili psihologa škole, uz ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove i na kraju razgovor djeteta sa pedagogom ili psihologom škole.

Novi servis elektronskog upisa će biti dostupan na portalu e-uprave takođe od ponedjeljka. Kako kažu u Ministarstvu, prednost elektronskog upisa je smanjen broj dolazaka u školu, jednostavniji način popunjavanja upitnika i pristup servisu 24 časa. Osim na ovaj način, djeca će u škole Sutjeska, “Maksim Gorki” i “Vladimir Nazor” moći da se upisuju na klasičan način, kao i ranijh godina.

Upis u prvi razred – od sistematskog do polaska u školu

Djetetu se može odložiti početak školovanja za jednu školsku godinu na predlog odnosno uz saglasnost roditelja, nadležne zdravstvene službe ili posebne komisije, ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu. Komisiju za odlaganje upisa u prvi razred imenuje direktor škole, a sačinjavaju je psiholog, vaspitač i učitelj.

Djetetu se može odobriti upis u školu prije navršetka šest godina života, na predlog roditelja, a po odobrenju komisije za upis.

“Škola je dužna da podnese prijavu nadležnoj inspekciji protiv roditelja djeteta koje nije upisano u školu, odnosno ne ispunjava osnovnoškolsku obavezu. Prijava se podnosi u roku 15 dana od isteka roka za upis, odnosno od dana prestanka ispunjenja osnovnoškolske obaveze. Novčanom kaznom od 100 eura do 1500 eura kazniće se za prekršaj roditelj koji ne upiše dijete u školu”, piše u saopštenju Ministarstva.

Comments

Leave a Reply