Iličković tvrdi da su prava korisnica ozbiljno narušena

Foto: Vijesti

Prava korisnica naknade za majke trje i više djece su “ozbiljno narušena” ocijenio je danas sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković u toku rasprave o ustavnosti Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

On smatra da se od institucija očekuje da poštuju građane.

Ustavni sud Crne Gore zaključio je danas da su izmjene Zakona u skladu su sa Ustavom, a tokom diskusije su čuli različiti stavovi o tom pitanju.

Iličković smatra da je o Dopunama Zakona iz 2015. trebalo raspravljati prije nego je situacija eskalirala i ispostavilo se da je broj korisnica sa oko 5.000 povećan na 22.000.

Kazao je da je trebalo pokrenuti privremene mjere zaštite, te da je Ustavni sud imao i sam ovlaštenja da na osnovu procjene donese mjere koje bi spriječile sve što se kasnije dogadjalo.

Iličković je kazao i da parlament, iako je bio u obavezi, nije utvrdio javni interes zbog kojeg su uslijedile Izmjene i dopune Zakona, kojim su naknade umanjene.

Sudija Milorad Gogić je podsjetio da su korisnice naknada pravo ostvarile na osnovu zakona prema kojem su one definisane kao “doživotno” davanje. Izmjenama i dopunama, kako je rekao, taj termin je izbrisan.

Korisnicama je Izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti iz januara, 2016, garantovano davanje u iznosu od 70, odnosno 40 odsto prosječne neto zarade ostvarene u godini koja prethodni godini ostvarivanja tog prava.

Zakonom o Izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koji je usvojen krajem 2016, Vlada je izbrisala termin „doživotne“, definisala fiksan iznos naknada i umanjila ih sa 336 na 264, odnosno sa 192 na 144 eura.

Gogić i Iličković smatraju da je u pitanju kršenje prava na svojinu, odnosno mirno uživanje imovine.

Naknade se, prema riječima Gogića, mogu smatrati imovinom i da ona je smanjenjem ugrožena.

Podsjetili su da je, prema podacima Monstata, pravo na naknadu steklo 4.100 žena iz radnog odnosa, odnosno 4.700 onih koje su se odrekle penzije u korist ovog davanja.

Gogić objašnjava da su žene koje su prihvatile naknadu vjerovale u zakon, na osnovu kojeg su ostvarile to pravo i koji im je u tom trenutku garantovao da je njihovo pravo “doživotno”.

“Zakon je to tako postavio”, rekao je on.

Govoreći o Izmjenama Zakona, on je rekao i da se definicijom da se pravo na naknade “nastavlja”, ne može smatrati “doživotnim”.

“To nije isto. Ako se nastavlja, može i da se prekine”, rekao je on.

Korisnice naknada za troje i vise djece večeras u 18 časova održaće vanrednu konferenciju za novinare povodom odluke Ustavnog suda da su Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima su umanjene naknade majkama, u skladu su sa Ustavom.

Izvor: Vijesti

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Žene, ne mrzite se! Vi, kojima više smeta druga žena koja se bori za svoja prava nego svi političari koje ste birale a nisu vas zaštitili. Vi, koje prebacujete krivicu na druge žene za sve za šta se same niste (iz)borile, ostavite se sijanja mržnje! Jer, mrzeći njih, mrzite same sebe.

Leave a Reply