Gimnastika za prstiće – stimulacija razvoja fine motorike, I dio

PIŠE: Marija Končar, master defektolog

Šta je to gimnastika za prstiće?

Jedan od načina stimulacije razvoja fine motorike jeste gimnastika (eng.-finger aerobics exercises) za prstiće. Deca koja imaju slabije razvijenu finu motoriku često se bore sa pisanjem (crtanjem, držanjem olovke,…) i nemaju dovoljno razvijenu ovu vještinu. Vježbice za prste pomažu da se razvije senzomotorna svijest i da se razvije manipulativna spretnost (spretnost ruku i prstiju). Ova vrsta vježbe je dobra za zagrijavanje pred pisanje, može se korisiti i u toku pauze u radu sa djecom kako bi se razbila monotonija.

  • “Sklek pauka” – Početni položaj šake je takav da obje ruke spojimo tako da se dlanovima i prstima dodiruju. Zadatak je pomjerati ruke tako da se dlanovi odvajaju, a prsti da ostanu u kontaktu. DSC_2824

 

  • “Pozdrav palca” – Početni položaj je takav da su šake postavljene tako da su dlanovi okrenuti ka gore (gledamo u dlanove). Zadatak je da se svaki prst dodirnemo sa palcem. U ovom zadatku možete mijenjati brzinu (“Neka palac dodirne brzo sve prste”), broj ponavljanja (“Neka palac dodirne svaki prst dva puta”) ili da se ovaj zadatak uradi sa rukama iza leđa.

DSC_2818

  • “Koji prst se javlja” – Početni položaj je da su šake na stolu, raširenih prstiju. Zadatak je da se svaki prstić podigne samostalno, ukoliko dijete zna nazive prstiju (na ovaj način možemo vježbati i to), reći ćemo: “Podigni samo kažiprst”. Kada je dijete malog uzrasta i ne poznaje nazive svakog prsta mi ćemo našom rukom pokazati koji prstić treba da podigne. Uvijek pružimo mogućnost da par puta proba da podigne prst, ukoliko ne uspije da odigne samo npr. kažiprst sa podloge.

DSC_2819

DSC_2820

  • “Sviramo klavir” – Početni položaj je takav da je dlan oslonjen na podlogu. Zadatak je da prstiće pomjeramo tako da izgleda kao da sviramo klavir.

DSC_2822

  • “Rukavice za pisanje” – U ovoj aktivnosti pretvaramo se da polako stavljamo rukavicu na ruku. Rukavicu na svaki prst stavljamo pojedinačno. Zatim, oni mogu skinuti rukavicu, prst po prst. Ovo je takođe umirujuća aktivnost koja pruža senzornu stimulaciju kroz pritisak na zglobove prstiju.

DSC_2823

*Slike korišćene u tekstu su autorske i podležu autorskim pravima.

Izvor: Pitaj defektologa

Leave a Reply