Novi upis polaznika programa mentalne aritmetike koji pojačava pažnju, koncentraciju i memoriju

Sponzorisana objava

Obrazovni centar Baltazar u Podgorici, koji posjeduje licencu za primjenu programa SuanPan mentalne aritmetike koji pojačava pažnju, koncentraciju i memoriju, upisuje nove polaznike, a namijenjen je djeci od 5 do 14 godina.

SuanPan program je, kako navode u Baltazaru, jedna najefikasnijih metoda za usvajanje znanja i sposobnosti iz mentalne aritmetike. Program mentalne aritmetike ima tri grupe – kinder (od 5 do 7 godina), primarnu (od 7 do 10 godina) i sekundarnu (od 11 do 14 godina).

Obuka se sastoji iz 2 nivoa. Prvi osnovi kurs mentalne aritmetike – obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja i napredni kurs mentalne aritmetike u okvoru kojeg se obrađuju i množenje i dijeljenje. Napredni kurs može se pohađati samo pod uslovom da je osnovni savladan u potpunosti.

“Program počinje primjenom ABAKUSA (računaljke) i auditivnog treninga, a nakon izvjesnog vremena dolazi do usvajanja i vizualizovanja računaljke, što dovodi do misaonog izvođenja računskih operacija. Osim rada na računaljci program je propraćen testovima (pažnje i koncentracije) i kreativnim igrama”, kažu u Baltazaru.

Nakon redovnog pohađanja kursa iz mentalne aritmetike SuanPan, kako dodaju, može da se vidi napredak u vidu pojačane pažnje i koncentracije, slušanja sa razumijevanjem i opažanjem, učenja putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja, bolje memorije i refleksa, kreativnosti i sposobnosti zamišljanja (vizualizacija) i jačeg samopouzdanja i samopoštovanja koji dostižu svoj najviši stepen za taj uzrast.

U Baltazaru rade profesorice razredne nastave koje imaju iskustva u radu sa djecom i koje su licencirane i obučene za pružanje nastave iz SuanPan mentalne aritmetike. One sa djecom prolaze kurs koji traje 8 mjeseci, a nastava je organizovana jednom sedmično i obuhvata tri povezana časa, od po 40 minuta. Na kraju kursa, djeca rješavaju aritmetičke operacije kao što su 148 + 46 + 225 – 79 + 162 – 57 = … bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući tačan odgovor za 3-5 sekundi, pojašnjavaju iz Baltazara.

“Tu sposobnost zadržavaju do kraja života, bez potrebe za obnavljanjem kursa. Metodika rada prilagođena je uzrastu, a prate je kreativne igre kroz aktivnosti drame na času, testovi pažnje i mnoge druge stimulativne aktivnosti, u cilju bolje socijalizacije, podizanje samopouzdanja učenika i prijatnijeg doživljaja u procesu učenja”, poručuju iz Baltazara.

Mentalna aritmetika SuanPan je licencirani program koji je rezultat rada psihologa, pedagoga, matematičara i stručnjaka iz oblasti obrazovanja. Pogram je odobrilo Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Odlukom Nacionalnog savjeta za obrazovanje.

Comments

Leave a Reply