Povećan broj trakica za mjerenje šećera na recept izabranog doktora

Oboljeli od Fonda za zdravstveno osiguranje ubuduće će dobijati veći broj trakice za mjerenje šećera, nego do sada, a nakon izmjena Pravilnika koje je usvojio Fond za zdravstveno osigiranje kojim je definisano i da svaka osoba mlađa od 26 godina koja boluje od dijabetesa može da dobije insulinsku pumpu.

Do sada su osobe sa dijabetesom najjeftiniji komplet od 25 trakica plaćale osam i po eura. Kako nam je objasnila majka dječaka koji ima dijabetes, do sad je na recept mogao dobiti mjesečno 100 trakica. Prema njenim riječima, mlađa djeca mjere šećer najmanje 8 puta, i za njeno dijete je mjesečno potrebno oko 300 komada mjesečno.

Novim Pravilikom je definisano da se osiguranom licu oboljelom od šećene bolesti, koje je na terapiji insulinom odobrava insulinski injektor za davanje insulina propisanog u obliku karpula i odgovarajući broj igala za injektor za davanje insulina u  zavisnosti od broja propisanih dnevnih doza insulina, u skladu sa Listom pomagala.

Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti na terapiji insulinom odobrava se aparat za samokontrolu šećera u krvi i dijagnostičke trake za aparat i lancete za vađenje krvi iz prsta. Osigurano lice koje prima insulin jednom dnevno ostvaruje pravo na
25 do 30 traka i 25 do 30 lanceta mjesečno.

Osobe koje primaju insulin dva i više puta dnevno, korisnik insulinske pumpe i dijete do 18 godina ostvaruje pravo do 200 traka i do 200 lanceta mjesečno, a osigurano lice
starije od 18 godina od 25 do 100 traka i od 25 do 100 lanceta mjesečno.

Pomagala propisuje izabrani doktor na predlog doktora subspecijaliste endokrinologa.

Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti na terapiji insulinom (Diabetes Mellitus tip 1), kod koga je na intenzifikovanoj terapiji insulinom utvrđena: nezadovoljavajuća glikoregulacija ili ponavljane hipoglikemije ili je izražen “fenom zore” ili postoji loša metabolička regulacija kod djece i mladih (do 18 godina) kod kojih se nije uspjela postići zadovoljavajuća metabolička regulacija primjenom ostalih raspoloživih načina liječenja u trajanju od 12 mjeseci, rana pojava hroničnih komplikacija dijabetesa ili dijabetes kod dojenčadi i djece predškolskog uzrasta ili postoje udružene hronične bolesti (cistična fibroza, celijakija), osiguranom licu koje planira trudnoću, a intenzifikovanom insulinskom terapijom je loša glikoregulacija u periodu pripreme za koncepciju, u trudnoći i periodu dojenja, odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa kriterijumima definisanim Listom pomagala.

Na predlog konzilijuma za insulinsku pumpu Kliničkog centra Crne Gore (koji čine: tri specijalista interne medicine – endokrinologa i dva specijalista pedijatrije – endokrinologa), nalaz i mišljenje o opravdanosti korišćenja spoljne insulinske portabilne pumpe daje Prvostepena ljekarska komisija, a nabavku pomagala odobrava Fond uz izdavanje revers kartice.

Osigurano lice kojem je odobrena spoljna portabilna insulinska pumpa, ima pravo na potrošni materijal u skladu sa Listom pomagala. Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu predlaže konzilijum iz stava 2 ovog člana, a nabavku pomagala odobrava Fond. Pomagalo obezbjeđuje Fond, a isporučilac isporučuje Kliničkom centru Crne Gore koji vrši ugradnju pomagala ili izdavanje potrošnog materijala, na osnovu potvrde o odobrenoj nabavci pomagala. Klinički centar Crne Gore je u obavezi da vrši obuku i kontrolu pravilnog korišćenja spoljne portabilne insulinske pumpe. Klinički centar Crne Gore vodi i posebnu evidenciju o izdatim spoljnim insulinskim portabilnim pumpama, kao i o izdatom potrošnom materijalu po svakom osiguranom licu.

Izvor: CDM

Comments

  1. Posto nidje u textu nije navedeno koliko tracica ce ih sledovati mjesecno to je moje pitanje za Roditelji.me ?? Da li imate tu informaciju? Do sad se na receptu moglo dobiti mjesecno 100 tracica, a mladja djeca ne mjere 3 puta dnevno secer nego minimum 8 puta ! Sto samim tim znaci da se mora mjesecno mnogo vise placati od 30 e.. Jer iz texta zakljucujemo da treba poci kod izabranog ljekara (kao i do sad) uzeti recept za te 100 tracica i to je za mjesec i to je to do narednog. Znaci ja sad mogu da poďjem kod dr.i kazem dajte mi 300 tracica za ovaj mjesec jer toliko od prilike koristimo za nase dijete mjesecno!!!

Leave a Reply