Preuzmite aplikaciju za prijavu korupcije u zdravstvu

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je danas  građane da preuzmu aplikaciju koja im omogućava da anonimno prijave kršenja prava pacijenata.

Građani aplikaciju Zdravo zdravstvo mogu preuzeti putem Google play store-a ili veb sajta www.zdravozdravstvo.me.

Iz CeMI-ja su pojasnili da prva mobilna aplikacija ovakve vrste u Crnoj Gori omogućava građanima anonimno prijavljivanje slučajeva korupcije, uz mogućnost slanja fotografija, audio snimaka i sličnih dokaza mogućih slučajeva kršenja njihovih prava kao pacijenata.

“Osnovni cilj prikupljanja prijava građana je da se izmjeri ukupni nivo korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, odrede tačne ustanove, zdravstveni sektori i/ili doktori/zdravstveni radnici koji su korumpirani, ali i da se podigne svijest zdravstvenim radnicima i građanima o negativnim posljedicama činjenja koruptivnih radnji”, kaže se u saopštenju.

Aplikacija, kako su naveli, može omogućiti menadžerima i direktorima zdravstvenih ustanova da na osnovu trvdnji, komentara i prijava građana preduzimaju odgovarajuće mjere za pokretanje postupaka ili kažnjavanja zdravstvenih radnika na koje se prijave odnose.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava i Program podrške za Crnu Goru.

Izvor: MINA

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply