Kada dijete treba pravilno da izgovara glasove R i L?


PIŠE: Irena Avramović, diplomirani defektolog-logoped

Prve riječi i progovaranje djece su najveće radosti svakog roditelja. Skloni smo da uživamo u njihovom milom glasu i simpatičnom, tepavom izgovoru. Kako vrijeme odmiče i izgovor vašeg mališana postaje sve čistiji. Roditelji se zapitaju kada je vrijeme da dijete pravilno izgovara glasove R i L.

Spontani razvoj artikulacije se završava oko četvrtog rođendana. To znači da do tada dijete treba pravilno da izgovara sve glasove, stoga i glasove R i L. Preporučuje se procena artikulacije sa tri godine, kako bi se uočila eventualna odstupanja i na vrijeme započela stimulacija pravilnog izgovora ili korekcija artikulacionih smetnji. Nije svaka nepravilna forma izgovora glasa nužno artikulacioni poremećaj. Postoje razlike u formi koje su manja ili veća prepreka razvoju korektne forme. To znači da nije svaki nepravilno izgovoren glas razlog za logopedski tretman, ali jeste razlog za logopedsku procjenu. Samo logoped ima specifična znanja na osnovu kojih vas može ispravno posavjetovati u vašem konkretnom slučaju. Da li će viba postati riba ili tava trava bez tretmana zavisi od uzrasta djeteta i stanja artikulacije drugih glasova, zato nemojte imati dilemu kada je posjeta logopedu u pitanju.

Nekada će biti dovoljno da dobijete savjet na koji način vi možete pomoći djetetu na putu do pravilnog izgovora. Logoped će najprije raditi vježbe logomotorike sa vašim djetetom, a zatim će mu pokazati položaj govornih organa za izgovor konkretnog glasa, na primjer R ili L. Sistematično će voditi tretman, vi ćete vježbati zajedno sa djetetom po dobijenim preporukama sve dok se ne postigne spontana upotreba korektnog glasa. Logopedskim vježbama se svakako može korigovati izgovor ali od vremena započinjanja tretmana kao i od vremena utvrđivanja nepravilnog izgovora zavisi ishod i dužina tretmana. Što se ranije započne logopedski tretman on kraće traje. Što je kraći period utvrđivanja navike nepravilnog izgovora, lakše je razgraditi tu naviku.

Zapamtite: Preporučujemo da sa tri godine uradite kontrolni logopedski pregled. Poslije četvrte godine djete treba da izgovara pravilno sve glasove. Ukoliko sa četiri godine dijete neki glas ne izgovara pravilno, vrijeme je za logopedski tretman.

Izvor: Logopedi Avramović

Leave a Reply