Vlada pojašnjava da ne predlaže ukidanje dodataka za svu djecu

Vlada Crne Gore saopštila je danas da ne planira da u toku naredne godine ukine dječji dodatak svima kojima je do sad isplaćivan, već da žele da odlože isplatu dodatka koji je trebalo da dobijaju od januara djeca čija su oba roditelja nezaposlena.

U saopštenju se navodi da Ministarstvo rada i socijalnog staranja isplaćuje dječji dodatak za skoro 11,5 hiljada djece, i da je za 11 mjeseci u te svrhe utrošeno 3,23 miliona eura.

Podsjećaju da su korisnici prava na dodatak djeca iz porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja i da je njegov mjesečni iznos 19,48 eura, a isti iznos dobijaju i djeca čiji  roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije. Pravo na dodatak imaju i djeca korisnik dodatka za njegu i pomoć i to 6,21 eura, korisnika lične invalidnine u iznosu 32,54 eura, dijete bez roditeljskog staranja 32,54 eura.

U septembru ove godine izmijenje je Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je propisano da pravo na dodatak za djecu može ostvariti i dijete koje pohađa osnovnu ili srednju školu, pod uslovom da mu roditelji ne primaju socijalna i materijalna davanja po bilo kom osnovu, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena lica.

“Za ovu djecu visina naknade trebalo je da bude 31,8 eura, odnosno 13 eura više nego za djecu koja potiču iz najugroženijih porodica”, piše u saopštenju.

U Vladi smatraju da evidencija nezaposlenog lica na Zavodu za zapošljavanje nije mjerilo da se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe, što kako kažu potvrđuje i činjenica da ne mogu da ostvare pravo na materijalno obezbjeđenje, jer imaju druge prihode ili imovinu (pokretnu ili nepokretnu) od kojih mogu da obezbijede egzistenciju.

“Za ovaj Zakon nije sačinjena fiskalna procjena potrebnih sredstava za primjenu zakona, a izostavljene su neke kategorije djece kao što su djeca predškolskog uzrasta, djeca samohranih roditelja. Početak primjene ovih zakonskih rješenja bio je predviđen za 1. januar 2017. godine, a Vlada je predložila da se početak primjene samo ove odredbe odgodi za 2018. godinu, što, opet ponavljamo ne znači da se dodatak za djecu za ovu kategoriju ukida”, piše u saopštenju Vlade.

 

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply