Ministarstvo prosvjete prihvatio da asistenti u nastavi budu obavezni, neće raditi džabe

Svi asistenti u nastavi za djecu sa posebnim potrebama dobiće plate, uključujući i zarade za mjesece prije parlamentarnih izbora tokom kojih su neki od njih volontirali, ako Ministarstvo rada i socijalnog staranja prihvati inicijativu resora prosvjete.

Vijesti saznaju da su iz resora Damira Šehovića u inicijativi naglasili da je “neophodno obezbijediti jednak iznos nadoknade za rad svim angažovanim asistentima”.

Navode da su, usljed niza okolnosti u izbornom periodu, asistenti dovedeni u neravnopravan položaj “po pitanju iznosa i dinamike nadoknade zarade” i ističu da je neophodno da se ta situacija riješi.

Asistenti u nastavi su tehnička pomoć djeci sa posebnim potrebama koja se, na osnovu procjena stručnih komisija, školuju u redovnim osnovnim i srednjim školama, a već nekoliko godina su angažovani kroz projekat Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

Više nevladinih organizacija od početka školske godine negoduje zbog problema koji je nastao u izbornom periodu, tokom kojeg, na osnovu Zakona o izboru poslanika i odbornika, nijedna državna institucija ili ustanova nije smjela da raspiše oglas za zapošljavanje.

“Ministarstvo prosvjete je Ministarstvu rada blagovremeno dostavilo informaciju o neophodnom broju asistenata u nastavi za školsku 2016/2017. Kako su parlamentarni izbori raspisani za 16. oktobar, a shodno tumačenju Agencije za sprečavanje korupcije, stupilo je na snagu ograničenje zapošljavanja od dana raspisivanja do dana održavanja izbora”, objašnjava se u inicijativi koju je dobilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Ističe se da je Ministarsvo prosvjete ranije preporučilo da asistenti do 16. oktobra budu angažovani na osnovu ugovora o volontiranju, kako bi sva djeca imala asistente od početka školske godine.

Taj model, objašnjavaju, trebalo je da obezbijedi i poštovanje zakona, a potom bi asistenti dobili ugovore o radu preko ZZZ, kako je bila praksa i prethodnih godina.

“Međutim, jedan broj škola je po instrukcijama Zavoda za zapošljavanje raspisao oglas za zapošljavanje asistenata tokom izbornog perioda, a što je bilo u suprotnosti sa mišljenjem Agencije i stavom Ministarstva prosvjete. Time su asistenti dovedeni u neravnopravan položaj…”, piše u inicijativi.

Asistenti su se ranije žalili da svi ne primaju platu tokom izbornih mjeseci, ili da im je zarada umanjena.

Drugi su pak primali 193 eura, koliko je zagarantovano projektom ZZZ.

Stručne komisije procjenjuju da li dijete, na osnovu dijagnoze i stepena fizičkog ili mentalnog oštećenja, treba da bude dio redovnog obrazovnog sistema ili posebnih ustanova. Djeci koja su upućena u redovne škole dodjeljuju se asistenti, koji mogu biti personalni ili individualni, što zavisi od stepena oštećenja.

Njihovi zadaci su da budu sa djecom od trenutka kad ih roditelj dovede do škole, pa do kraja školskog dana. To znači da pomažu đacima sa posebnim potrebama da lakše razumiju zadatke, budu uz njih tokom školskih odmora, pomažu im tokom obroka, ali i da ih zaštite od potencijalnog verbalnog ili fizičkog vršnjačkog nasilja.

I zaštitnik ljudskih prava i sloboda se bavio ovom problematikom, a 7. decembra je ta institucija Ministarstvu prosvjetu dostavila Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kojom se predviđa da se umjesto sadašnjeg zakonskog rješenja koje propisuje angažovanje asistenata kao mogućnost, to propiše kao obaveza.

Iz Ministarstva su Zaštitnika obavijestili da aktivno rade na uspostavljanju usluge asistenata u nastavi, kao tehničke podrške, u cilju što boljeg uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni proces.

Iz tog resora ukazali su da su u prethodnom periodu sprovedena istraživanja, radionice i okrugli stolovi na temu asistencije u nastavi.

“Na Savjetu za kvalifikacije usvojena je Inicijativa za razvoj stručne kvalifikacije Asistent u nastavi. Standard kvalifikacije Asistent u nastavi je usvojen na nadležnoj Sektorskoj komisiji za obrazovanje i osposobljavanje i razmatraće se na narednoj sjednici Savjeta za kvalifikacije”, naveli su iz Ministartsva.

Dodali su da u narednom periodu treba usvojiti standard zanimanja i ispitni katalog, kako bi na taj način bila definisana znanja, vještine i kompetencije koje treba da posjeduje asistent u nastavi.

“Ministarstvo prosvjete će za Program rada Vlade za narednu godinu predložiti izmjene i dopune Zakona o obrazovanju i vaspitanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama”, zaključeno je u odgovoru tog resora.

Podsjetili su da se Zaštitnik na inicijativu za izmjene i dopune Zakona odlučio nakon što mu se obratilo više roditelja djece kojima je dodijeljena podrška u vidu asistenta u nastavi, kao i organizacija koje se bave zaštitom prava djece sa smetnjama u razvoju, ističući problem angažovanja asistenta u nastavi u školskoj 2016/17 godini.

Konstatovano je da je, i pored određenih mjera nadležnih, problem i dalje prisutan i da ne postoji adekvatno i održivo rješenje kojim bi se obezbijedio pristup obrazovanju i obrazovnim postignućima djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

“Ukazali smo i da takva situacija dovodi do neizvjesnosti djece kojima je neophodna pomoć i podrška asistenta u nastavi i pravne nesigurnosti asistenata. Zato je inicijativa za izmjene Zakona predložena u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg rješavanja problema angažovanja asistenata u nastavi”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vijesti, CDM

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Red bi bio da prime nekod,kod mog sina od djece koja su sa nekim poremecajem pazne nemogu ostali da funkcionisu..Mada su jos gora djeca koima roditelji dozvoljavaju da se oni bahato ponasu u skoli.

  2. Lepo,samo asistent ne treba da bude tehnicka podrska nego strucno lice koje ce tom detetu znati prici i pomoci u nastavi na adekvatan nacin…primani su ljudi koji veze nemaju ni o detetu ni o nacinu rada sa njim i koja je svrha …da to dete opet sklone da ne smeta drugima a pricamo o inkluziji?

Leave a Reply