Bio Save već pet godina omogućava čuvanje matičnih ćelija u banci Vita 34

biosave

Sponzorisana objava

Roditelji u Crnoj Gori koji se odluče da sačuvaju matične ćelije novorođenčeta mogu se obratiti kompaniji Bio Save, koja je ekskluzivni predstavnik prve banke matičnih ćelija u Evropi Vita 34. Ova banka već pet godina omogućava roditeljima iz Crne Gore uspješno skladišenje matičnih ćelija njihove djece.

Matične ćelije su temelj organizma. Od njih nastaju sve druge ćelije, organi i tkiva. Ljudsko tijelo ima u sebi preko 200 vrsta zrelih ćelija, a svaka vrsta ima svoju karakterističnu i specijalizovanu funkciju. Upravo matične ćelije imaju fascinantan potencijal samoobnavljanja i sposobnost proizvođenja različitih vrsta specijalizovanih ćelija što ih čini tako jedinstvenim, i nezamjenjivim u medicinskoj terapiji. Matične ćelije iz pupčanka su mnogo više vitalnije i potentnije u odnosu na matične ćelije iz koštane srži upravo iz razloga što nisu bile izložene uticaju spoljašnje sredine, već su sačuvane na samom rođenju.

Savremena medicina je omogućila da za zdravlje svog djeteta uradimo nešto, već prije njegovog rođenja, kažu u Bio Save-u. Čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika nam upravo to pruža.

Iako postoji više tipova matičnih ćelija, one iz krvi pupčanika su pokazale značajne prednosti. Uzorkovanje matičnih ćelija iz pupčanika je potpuno bezbolan i bezopasan proces i za majku i za bebu, što nije slučaj sa uorkovanjem matičnih ćelija iz koštane srži. Takođe, potrebno je mnogo manje vremena za pripremu matičnih ćelija iz pupčanika za terapijske svrhe, i mnogo je lakše naći kompatibilnog davaoca za transplantaciju u odnosu na matične ćelije iz koštane srži.

Vita 34 se može pohvaliti impozantnim brojkama, naime banka broji preko 145 000 krioprezerviranih uzoraka i banka je sa najvećim brojem urađenih kliničkih studija u cilju ispitivanja bolesti koje je moguće liječiti matičnim ćelijama iz pupčanika. Vita 34 je prva banka matičnih ćelija koja je implicirala studiju o mogućnosti liječenja dijabetesa tip 1 matičnim ćeija iz pupčanika. U saradnji sa jednim od najboljih univerziteta na svijetu Univerzitetom u Lajpcigu konstantno radi na ispitivanju potencijala matičnih ćelija iz pupčanika u redovne terapijske svrhe.

Do danas je u svijetu urađeno preko 25 000 translantacija matičnim ćelijama. Tokom 80-tih godina bilo je moguće liječiti samo jedno oboljenje, 90-ih oko desetak oboljenja a danas se matične ćelije koriste kao standarnda terapija za preko 100 oboljenja.

Svi zainteresovani roditelji mogu dobiti informacije od stručnog tima Bio Save-a na broj 067/252-253 koji je dostupan 24/7.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply