Počela realizacija projekta Zaštita prava djece kroz pozitivno roditeljstvo

obukafoto

Udruženje Roditelji počelo je realizaciju projekta „Zaštita prava djece kroz pozitivno roditeljstvo“, u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, a u sklopu velike regionalne inicijative o zaštiti djece od nasilja koja se sprovodi u partnerstvu između UNICEF-a, vlada sedam zemalja u procesu pridruživanja EU i Evropske Unije.

Projekat za cilj ima prevenciju fizičkog kažnjavanja u vaspitavanju djece, kroz podršku roditeljima uspostavljanjem servisa podrške, a u skladu sa izmjenama Porodičnog zakona koji zabranjuje svaki oblik fizičkog kažnjavanja i uvodi mjere sankcija za roditelje koji fizički kažnjavaju djecu (ali bez precizno definisanih sankcija i postupanja nadležnih službi).

Istovremeno, projekat treba da doprinese jačanju sistemskih servisa podrške, kroz podršku stručnjacima u centrima za socijalni rad, porodicama koje su prijavljenez a fizičko kažnjavanje, ali i na prevenciji fizičkog kažnjavanja kao metode vaspitanja.

U okviru ovog projekta danas je počela dvodnevna obuka za stučni kadar u centrima za socijalni rad, u cilju uspostavljanja sistema prevencije fizičkog kažnjavanja djece.Predavači na obuci su prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander iz Hrvatske i pro.soc Domen Rakovec iz Slovenije, koji će raditi sa preko 30 predstavnika iz 13 centara za socijalni rad. Obuku organizuje udruženje Roditelji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNICEF-om.

U okviru istog projekta, udruženje Roditelji je prošle sedmice organizovalo i trodnevnu obuku za volontere i stručne radnike koji raditi na roditeljskoj SOS liniji, koja će biti pokrenuta do kraja godine. U toku obuke polaznici su dobili osnovna znanja i vještine u telefonskom savjetovanju od edukatorki Hrabrog telefona iz Hrvatske, koji postoji i uspješno radi duži niz godina. Savjetnici na roditeljskoj liniji pružaće savjete i adekvatne informacije roditeljima, a u vezi sa vaspitanjem djece kako na SOS telefonskoj liniji tako i putem interneta.

obukafoto2

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply