Šta kada dijete doživi fras?

temperaturad

Fras ili stručno rečeno febrilne konvulzije su napadi koji se javljaju usljed naglog skoka ili pojave povišene tjelesne temperature djeteta koja nije primarno urokovana infekcijom CNS-a djeteta. Javlja se kod djece uzrasta 3 mjeseca do 5 godina.

Fras nije rijetkost, čak 3-5% dece doživi jedan ili više epizoda frasa u ovom periodu života. Najčešće se javlja kod djece od 18 do 24.mjeseca, čak 50% djece prvi put napad ima u drugoj godini života. Poslije 4. godine javlja se kod 4% djece, a prije šestog mjeseca kod 6% djece.

Etiologija frasa je još nepoznata, ali se smatra da nastaje kao odgovor nezrelog mozga djeteta na nagli skok ili pojavu visoke temperature. Genetski faktori imaju značajnu ulogu. Oko 25% djece ima bliske rođake koji su imali febrilne konvulzije u djetinjstvu.

Kako prepoznati fras?

Febrilne konvulzije odnosno fras, najčešće nastaju naglo i mogu biti prvi pokazatelj bolesti djeteta. Napadi počinju pri temperature 38.5C i višoj.
Dijete izgubi svijest, ukoči se, prevrne očne jabučice, trza rukama i nogama, ne odaziva se na pozive. Napad spontano prolazi načešće za 3-10 minuta. Oporavak je potpun odnosno, fras ne ostavlja posljedice po zdravlje djeteta.

Roditelji djece koja su imala febrilne konvulzije, ovaj događaj opisuju kao jedan od najstresnijih u svom roditeljskom stažu. Zbog dramatičnosti manifestacija roditelji teško da mogu ostati prisebni prilikom prvog frasa.

U paničnoj želji da se djetetu po svaku cijenu pomogne čine se i greške: nasilno se otvaraju usta, dijete se prska ili poliva hladnom vodom, šamara se kako bi se osvijestilo, drmusa itd.

Sve ove manipulacije, ne samo da ne pomažu već mogu biti i štetne i dovesti do povrjeđivanja.  Recidivi frasa su mogući i dešavaju se kod 30-40% djece i to najčešće 6-24 mjeseci od prvog napada.

Šta uraditi ako/kada dođe do napada?

Ostanite prisebni koliko god je to moguće. Gledajte na sat kako biste tačno izmjerili trajanje napada. Napad zbog svoje dramatičnosti izgleda roditelju kao da traje mnogo duže.

Postaviti dijete na bezbjedno mjesto, da leži na boku sa licem okrenutim u stranu i glavom oslonjenom na donju ruku što sprječava zapadanje jezika, pljuvačke ili ulazak povraćenog želudačnog sadržaja u disajne puteve djeteta ako dijete povraća.

Krkljanje i čudan način disanja su sastavni dio konvulzija i ne treba se plašiti da dijete tokom konvulzija prestaje da diše niti da se guši.

Ne pokušavati nasilno otvaranje usta

NE šamarati, NE tresti dijete, NE polivati ga vodom!

Da li je pregled dječjeg neurologa neophodan?

Ukoliko je vaše dijete doživjelo prvi fras, starije je od godinu dana dovoljno  je da ga detaljno pregleda pedijatar u Domu zdravlja radi isključivanja akutne infekcije mozga.
Ukoliko je ljekar procijenio da se radilo o tipičnoj epizodi frasa i dijete ima normalno razvijene motorne i psihičke funkcije, pregled dječjeg neurologa kao ni dodatna ispitivanja poput EEG-a, skenera itd, nijesu potrebna.

S obzirom da je prognoza febrilnih konvulzija dobra, veoma je bitno detaljno upoznavanje roditelja o prirodi oboljenja i obučavanje o pružanju pomoći u toku napada. Dobra edukacija roditelja pomoći će da budu staloženi i prisebni u ovakvim situacijama.

Terapija

Većina febrilnih konvulzija su kratkotrajne i spontano prestaju. Kod dužih napada se primjenjuju ljekovi antipeileptici. U kućnim uslovima se primjenjuju Diazepam rektiole (5mg za djecu 2-3 godine i 10mg za djecu stariju od 3 godine). Ostale terapijske mjere su snižavanje tjelesne temperature rashlađivanjem djeteta i antipireticima (ibuprofen i paracetamol) i primjena antibiotika kod bakterijskih infekcija.

Kako se praktično primjenjuju praktično diazepam rektiole?

– Diazepam mikroklizmu (vrh tubice) uvući u čmar djeteta i istisnuti cio sadržaj.
– Izvući tubicu bez otpuštanja, dakle – stisnutih prstiju, da se lijek ne bi vratio u tubu.
– Po vađenju tubice, stisnuti djetetu guzu par minuta, da lijek ne iscuri napolje.

Nakon prestanka napada, odvesti dijete pedijatru!

Fras i epilepsija, da li su povezani?

Veliki broj studija nije pokazao povezanost tipičnog frasa sa kasnijim povećanim rizikom za pojavu epilepsije.
Znači ako je vaše dijete imalo jednu ili dvije epizode tipičnog frasa i urednog je psihomotornog razvoja, šansa da će dobiti epilepsiju je skoro ista kao i da fras nije ni imalo!

Prevencija
Najbolja prevencija febrilnih konvulzija je blagovremeno snižavanje povišene tjelesne temperature. To podrazumijeva rashlađivanje djeteta i primjenu lijekova antipiretika.

Izvor: Pharmamedica

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply