Mediji da pitaju partije o promjenama u obrazovanju, zdravlju, socijalnoj i dječjoj zaštiti

izbori

Udruženje Roditelji apeluje na crnogorske novinare i medije da u posljednjih nekoliko dana pred parlamentrane izbore zatraže od predstavnika stranaka, čije će poslanike u parlamentu narod birati 18. oktobra, da saopšte planove i održive predloge rješenja problema u oblasti obrazovanja, zdravlja, socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Udruženje Roditelji je pratilo pitanja upućena liderima političkih partija od momenta raspisivanja izbora i utvrdilo da je, na primjer, u šest štampanih medija postavljeno više od 270 pitanja, u preko 50 intervjua, za 35 osoba. Među postavljenim pitanjima nije bilo onih koja se odnose na unaprjeđenje prava roditelja, rješavanja problema u obrazovanju, zdravstvenoj, socijalnoj i dječijoj zaštiti. Slična situacija bila je i u elektronskim medijima. Kada su pitanja iz ovih oblasti dolazila na red, odgovori su uglavnom bili kritike postojećeg stanja, a ne konkretni planovi za njegovo unaprijeđivanje.

Smatramo da je važno da se političke partije izjasne o pitanju definisanja pronatalne politike koju Crna Gora nema, kao i o mjerama podrške porodici i povećanju nataliteta. Vjerujemo da građane interesuje i na koji način predlažu rješenja unaprjeđenja prava samohranih roditelja, među kojima ipitanje alimentacije zbog čijeg neisplaćivanja su često u nezavidnom položaju.

Podsjećamo da je u Crnoj Gori jedan od ključnih problema u zdravstvenoj zaštiti djece nedostatak stručnog kadra poput pedijatara, a u nekim slučajevima u javnom zdravstvenom sistemu ljekara specijalista, kao na primjer alergologa, uopšte i nema. Djeca sa razvojnim problemima imaju dodatnih poteškoća da ostvare pravo na zdravstenu zaštitu, jer se dijagostika i tretmani, u većini slučajeva, sprovode u inostranstvu imajući u vidu da Crnoj Gori i u tom segmentu nedostaje stručni kadar, ali i adekvatne ustanove. Ova kategorija stanovništva, osim u zdravstvu, suočava se i sa problemima u inkluzivnom sistemu, pa između ostalog, ne postoji ni trajno riješeno pitanje asistenata u nastavi.

Što se obrazovnog sistema tiče, on ne prati nove trendove, o čemu godinama unazad govore i loši rezultati PISA testiranja na kojima djeca iz Crne Gore pokazuju nizak stepen mogućnosti primjene stečenog znanja. Sistem obrazovanja se suočava i sa nedovoljnim brojem vrtića i škola, što utiče na kvalitet rada i nastave, a nerijetko se i prosvjetni radnici žale na nedostatak osnovnih sredstava i uslova za rad.

Neravnomjeran regionalni razvoj izazvao je migracije stanovništva ka Podgorici i doveo do toga da se danas, u Glavnom gradu, susrijećemo sa nedostatkom infrastrukturnih kapaciteta koji može da odgovori na potebe sve većeg broja đaka, pacijenata…

Iako se desilo nekoliko promjena u segmentu socijalne i dječje zaštite, to nije značajno uticalo na poboljšanje primjene politika iz ovih oblasti, a samim tim ni unaprijeđenje uslova za najosjetljivije kategorije stanovništva.

Ovo su samo neke od tema koje se direktno tiču najvećeg dijela populacije. Zato smatramo da upravo one treba da budu prioriteti svih političkih partija koje učestvuju u izbornoj trci, te da već sada u svojim programima jasno definišu planove u ovim oblastima, sa kojima građani treba da budu detaljno upoznati.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply