Ne tražite greške nego rješenja

Negativan komentar, kritika, zapravo ukazuje da je osoba nešto uradila pogrešno, međutim ako vidi samo grešku kako će onda znati šta je rješenje? Sa druge strane, kada komentarišete da je nešto loše, zapitajte se šta vi ustvari želite da bude rezultat? Da dijete zna da je pogriješilo i da se zbog toga osjeća loše ili da uradi kako treba to što od njega očekujete? Read More