Vodilja (ili zamka) roditeljstva – Želim da moje dijete bude srećno!

sretnodijete

PIŠE: Mamino vreme

U posljednje vrijeme mnogi su iznosili svoja mišljenja i stavove o tome kakvo je to dobro roditeljstvo, šta dobar roditelj (ne)treba, (ne)mora da (ne)radi. Ono što je ključno u svemu jeste da se poslije svega pročitanog roditelj pita: „A koga sad da poslušam?…“. Roditelji postaju zbunjeni i ponekad čine greške koje inače i ne bi. A to je nedopustivo ako želimo da imamo zdrave i zadovoljne porodice!

Odlično je to što pojave raznih tekstova i video materijala podstiču roditelje na razmišljanje. To treba iskoristiti i usmjeriti ih u pravcu koji vodi ka zdravoj i veseloj porodici, a samim tim i do zdravog i zadovoljnog društva! Ako čitate ovaj tekst znači da roditeljstvo ozbiljno shvatate i da ste na odličnom putu!

Radeći sa roditeljima, a kako sam i sama roditelj, mogu potvrditi da ne postoji jedinstven recept za dobro roditeljstvo, ali postoji mogućnost rada na sebi i usavršavanja u toj najvažnijoj ulozi u životu. Ovaj tekst je upravo o tome kako uvid u to da pravimo greške i da nismo savršeni može učiniti mnogo za našu porodicu! Ovdje ću vas podsjetiti na neke dobre strane roditeljstva i usmjeriti kako da ih još više ojačate.

Želim da moje dijete bude srećno! To je osnova na kojoj se temelji roditeljska uloga, vodilja velike većine roditelja. Osmjeh na dječijem licu je nagrada za svakog roditelja i zbog zadovoljstva koje roditelj osjeća, često upada u zamku da pretjeruje sa zadovoljenjem dječijih želja. Kako bi dijete i dalje u najvećoj mjeri bilo srećno, a u isto vrijeme i učilo o načinima svakodnevnog funkcionisanja u svijetu van porodice, važno je da roditelj nastavi da:

Bude dosljedan u sprovođenju odluka i dogovora sa djetetom (npr. „ne“ znači „ne“ i ujutru i u podne i uveče, sve dok se ne donese odluka da zabrana više ne važi). Na ovaj način će izgraditi odnos sa djetetom koje je zasnovano na povjerenju i poštovanju odluka, razviti osjećaj sigurnosti kod djeteta jer će ono znati na čemu je i šta ga očekuje;

Pravi razliku između potreba i želja djeteta (npr. dijete mora da jede, ali ne isključivo samo ono što voli). Na ovaj način će dijete naučiti da je u redu da ne budu sve želje ostvarene, a da se ipak dobro osjeća. Ne ostvarivanje svih želja ostavljamo prostora djetetu da ga ta neostvarena želja motiviše da se dodatno trudi i razvija, da mašta i sanja, da uči da planira kako bi ostvarilo svoju želju;

Sasluša dijete i uvaži i njegovo mišljenje i osjećanja (npr. dijete se uplašilo neke plišane igrače koju je dobilo za rođendan i ne razumijete zašto. Dati djetetu prostora da samo priđe igrački kad bude spremno). Na ovaj način dopuštate djetetu da ga uvede u njegov svijet, dajemo poruku da može uvijek da se obrati i da kaže šta ga tišti, muči, veseli,…;

Kroz igru uči dijete o svijetu koje ga okružuje (npr. šetnju parkom pretvoriti u potragu za najljepšim zelenim i/ili crvenim lišćem). Za dijete nema boljeg načina učenja od igre! Zato igra treba da bude sastavni dio svakog obrazovnog procesa;

Sarađuje sa drugim roditeljem i zajedno donose odluke koje se tiču djeteta (npr. koje će pelene da kupite ili u koji vrtić da upišete dijete ili da li će ići na neki sport… ). Vaš partnerski odnos će biti model po kom će se dijete u budućnosti ponašati. To nemojte zaboraviti!;

Poštuje dogovorenu i stvorenu dnevnu rutinu djeteta (npr. vrijeme i mjesto obroka uvijek u isto ili približno [±30 minuta] isto vrijeme i na istom mjestu). Djeca se sigurnije osjećaju u okruženju koje im je poznato. Kako bi djeca bila opuštenija i veselija, vodite računa da se ritam dana održi!;

Grli i ljubi dijete što više u toku dana!!! Tako ćete svi biti srećniji i zadovoljniji!

Bude opušten i uživa u roditeljstvu! Svakodnevica je prepuna obaveza i ne primijetimo kako nam vrijeme brzo proleti i da su naša djeca već odrasli ljudi. Zato opušteno pristupite svim svakodnevnim zadacima kako bi uživali u roditeljstvu! Ukoliko ne mislite na ovaj način, važno je da preispitate zbog čega je tako, šta vas je navelo da mislite suprotno i da preispitivajući se omogućite rast i razvoj zdrave i zadovoljne porodice.

Ukoliko ne mislite na ovaj način, važno je da se zapitate zbog čega je tako, šta vas je navelo da mislite suprotno. To preispitivanje vas vodi ka rastu i razvoju zdrave i zadovoljne porodice. #maminovreme

Leave a Reply