Samohrani roditelji biće obeštećeni u oktobru

vrticisr

Samohranim roditeljima, koji su u septembru platili punu cijenu boravka i ishrane djece u javnim predškolskim ustanovama umjesto 50 cijene koju je odredila ustanova, iznos nadoknade za naredni mjesec biće umanjen, najavljen je danas iz Ministarstva prosvjete.

Roditelji će biti u obavezi da donesu dokaz koji potvrđuje status samohranog roditelja kako bi ostvarili svoje pravo u skladu sa izmijenjenim Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Prvih dana nove školske godine roditelj nijesu uspjeli da ostvare pravo na umanjenu cijenu, već su plaćali pune iznose s obzirom na to da u javnim predškolskim ustanovama nijesu znali za novu odredbu.

Zakonom usvojenim u junu je predviđeno da troškovi boravka i ishrane djece iz jednoroditeljskih porodica u javnim predškolskim ustanovama budu smanjeni za 50 odsto. Udruženje Roditelji je amandmanom predložilo smanjenje cijene za djecu samohranih roditelja kako bi se pomoglo jednoroditeljskim porodicama u Crnoj Gori koje su u većini slučajeva u nezavidnom položaju.

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, definiše samohranog roditelja kao lice koje je razvedeno ili je drugi roditelj umro ili je nepoznat, a izdržava dijete, odnosno vrši produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom, do zasnivanja bračne ili vanbračne zajednice.

Izmijenjeni Porodični zakon definiše vanbračnu zajednicu kao zajednica života muškarca i žene koja traje najmanje tri godine i ona je izjednačena sa bračnom u pogledu prava na medusobno izdržavanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa. Ako je u vanbračnoj zajednici rodeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka ta vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom i prije isteka tri godine.

 

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply