Prstići su prijatelji matematike

racunanje

Iako se sva djeca u početku služe prstima kako bi lakše računala, vremenom se od njih očekuje da se prestanu služiti prstima, a u tome se slažu i roditelji i učitelji. Ali možda nijesu u pravu…

Najnovija istraživanja profesorice Jo Boaler, sa Univerziteta Stanford, ukazuju na to da su prsti jedno od naših najvažnijih vizualnih pomagala, zbog čega na primjer pijanisti, za koje je percepcija sopstvenih prstiju esencijalna, veoma često imaju i povećane matematičke sposobnosti.

Boaler je razvila obrazovnu koncepciju nazvanu YouCubed, koja učenicima i učiteljima omogućava da zaobiđu najčešću prepreku tokom učenja matematike – strah od matematike, i da ga preobraze u ljubav prema matematici.

Naime, svima je poznato da učenici misle da je matematika preteška i nezanimljiva, jer ne znaju kako se nositi s njenim apstrakcijama, brojkama i jednačinam. Moraju pamtiti velike količine brojki i apstraktna pravila, a na raspolaganju nemaju nikakve vizualne predstave koje bi im u tome pomogle. Ali tako je veoma često samo zato što naše obrazovne koncepcije pretpostavljaju da tako mora biti.

U ranijim razredima osnovne škole podstiče se vizualno predstavljanje matematičkih zadataka, ali samo kao pripremu za numeričko i apstraktno razmišljanje za koje se pretpostavlja da se ne bi trebalo oslanjati na takvu “početničku” ispomoć. To je pogrešno, jer vizualna predočavanja zapravo jačaju neuronske veze koje su presudne za razvoj matematičkih sposobnosti.

Izvor: Čuvarkuća

Leave a Reply