Neophodne hitne mjere za uspostavljanje adekvatnije podrške dojenju

Svjetskanedjeljaa2016

Udruženje Roditelji obratilo se danas Ministarstu zdravlja Crne Gore i kancelarijama UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori sa molbom da što prije otpočnu i pomognu proces obuke zdravstvenih radnika koji rade sa trudnicama, porodiljama i roditeljima beba, kako bi ubuduće mogli da pružaju adekvatniju pomoć u vezi sa dojenjem.

Apel je upućen simbolično, u toku Svjetske nedjelje dojenja od 1. do 7. avgusta, koju kao Udruženje obilježavamo svake godine od osnivanja 2011. godine i u toku koje kao društvo (nažalost) više nego obično govorimo o podršci i promociji dojenja.

U Udruženju smo svjesni činjenice da djelovanje zdravstvenih radnika nije jedini činilac koji utiče na to da li će majka i koliko dugo dojiti dijete, ali smo sigurni da jeste značajan, i smatramo da zdravstveni sistem i društvo treba da urade sve što je potrebno i moguće da bi i im se pomoglo da doje.

Udruženje Roditelji je prije oko godinu pokrenulo volontersku Grupu vršnjačkih savjetnica za dojenje, koje putem SOS telefona 24/7 pomažu majkama u vezi sa svim nedoumicama koje se odnose na dojenje, posebno u prvim danima. Naše savjetnice su majke koje su dojile svoju djecu, ali i prošle obuku pedijatara, medicinskih i patronažnih sestara, psihologa i komunikologa. Osim putem telefona, majkama pomažemo i u direktnom kontaktu, ukoliko žive na teritoriji Glavnog grada, a sa njima razgovaramo i savjetujemo ih najmanje jednom mjesečno u toku naših okupljanja u Kutku za podršku dojenju koji organizujemo u Razvojnom centru Udruženja. Roditelji od nas mogu dobiti savjete i putem posebne Facebook grupe koju smo aktivirali, ali i putem portala roditelji.me.

Svi mnogobrojni kontakti sa majkama, trudnicama i porodiljama nas najčešće navode na jedan zaključak: pomoć zdravstvenih radnika, posebno u prvim danima nakon rođenja djeteta, nije adekvatna i nije doboljna, a ponekada je čak i vrlo pogrešna. Naravno ne svih, ali značajnog broja njih, nažalost.

Udruženje je do sada nekoliko puta radilo i ankete na portalu roditelji.me sa majkama koje su u većini slučajeva ukazivale da nijesu dobile savjete niti im je pokazano kako da otpočnu sa dojenjem, a nerijetko im je u prvim bebinom mjesecima savjetovano uvođenje dohrane (vještačke mliječne formule, uz navođenje i konkretno kojeg proizvođača). Posebno nas zabrinjava što smo u posljednje vrijeme dobili informaciju i da neki ljekari daju besplatne kutije mliječnih formula roditeljima u toku posjeta savjetovalištima ili da čak uče majke da dojenje nakon 6 mjeseca djetetovog života nije preporučljivo ni za njih ni za bebu. To nas navodi na zaključak da ni proizvođači formula ne poštuju Međunarodni kodeks o reklamiranju zamjenskog mlijeka koji je Crna Gora prihvatila i potpisala, a kojim je zabranjeno reklamiranje ili promovisanje bilo kojeg vještačkog mlijeka, na bilo koji način u zdravstvenim ustanovama.

U Udruženju smatramo da svi zajedno moramo da uradimo mnogo više kako bi majke u trudnoći i, što je još važnije, neposredno nakon porođaja dobile adekvatne savjete i pomoć, a naravno i u prvim mjesecima dojenja, što je od presudne važnosti da što duže doje svoju djecu.

Podsjećamo da je posljednje istraživaje UNICEF-a pokazalo da svega oko 17 odsto majki u Crnoj Gori isključivo doji svoju djecu, a taj je procent dodatno smanjen u odnosu na istraživanje rađeno pet godina ranije. To je samo još jedan od znakova da su hitne mjere neophodne, i uz to čitav niz koraka.

Naše Udruženje je sa Ministarstvom zdravlja prije skoro dvije godine izradilo nacionalne kliničke Vodiče tj. smjernice za dojenje, koji su namijenjeni zdravstvenim radnicima, a koje su radili naši domaći stručnjaci prilagođavajući australijski nacionalni dokument Vodič za ishranu novorođenčadi. Vodič je, kako nam je objašnjeno iz Ministarstva, nakon usvajanja obavezujući za sve zdravstvene radnike u Crnoj Gori. Iskustva majki za sada ne ukazuju na to da se te smjernice primjenjuju.

Udruženje Roditelji značajan dio aktivnosti usmjerava upravo na ovu oblast i to će nastaviti da radi i ubuduće, još snažnije.

Ovogodišnju Svjetsku nedjelju dojenja udruženje Roditelji je obilježilo podjelom Vodič za dojenje za roditelje (1089 downloads) namijenjenih majkama školama za trudnice domova zdravlja, kao i promocijom volonterske grupe savjetnica za dojenje i njihovih poruka uz podršku Metropolisa i CrossMedia agenije.

Vodiče i poklone za bebe će dobiti i roditelji koji budu prisustvovali okupljanju u petak, od 19 sati u Kutku za dojenje u okviru Razvojnog centra udruženja Roditelji u Podgorici (Ulica Bracana Bracanovića 74/a)  u toku kojeg će moći da dobiju savjete i informacije o svim pitanjima u vezi sa dojenjem.

Leave a Reply