Učenje čitanja – šta je važno da znate kao roditelj

citanje2

PIŠE: Jasmina Vuksanović, logoped, doktor psiholoških nauka

Čitanje je veoma važna vještina, jer su knjige, a sada i internet, osnova našeg cjelokupnog znanja. U toku svog dugogodišnjeg rada često sam bila svjedok situacija da mi se roditelji javljaju da njihova djeca, koja pohađaju peti, šesti, sedmi razred osnovne škole (pa čak i roditelja tinejdžera), imaju probleme čitanja i da zbog toga ne mogu da prate nastavu, niti da nauče gradivo. Na moje pitanje zašto se nisu ranije obratili za pomoć gotovo redovno sam dobijala odgovor da ranije to niko nije primijetio kao problem, već su im nastavnici govorili da im je dijete lijeno i da neće da čita.

Iz ovih razloga u daljem tekstu ćemo vam iznijeti osnovne podatke o učenju čitanja kod djece. Kada se analizira proces čitanja u razvojnom okviru, jasno je da se zahtjevi, kao i sam proces čitanja, mijenjaju tokom vremena i ove promjene se mogu i moraju sagledati kao razvojne faze u toku sticanja sposobnosti čitanja.

Dijete usvaja čitanje kroz tri faze:

Logografska faza učenja
Alfabetska faza učenja
Ortografska faza učenja

Logografska, prva faza učenja čitanja, je određena strategijom sagledavanja riječi kao cjeline. Dijete fokusira minimalnu pažnju na djelove riječi, usredsređeno je na sliku reči kao cjelinu. Kada, na primjer, napišete djetetu, MAMA, TATA ili njegovo ime, ono odmah zna da ih pročita iako sve ostalo ne umije da pročita. To je zato što je te prve riječi dijete zapamtilo kao što pamti slike. Međutim, budući da još ne umije da analizira riječ, niti da spaja slova u riječi, sve ostale riječi, ako mu napišete, neće umjeti da pročita.

Zapamtite: logografsku fazu dijete prolazi još na predškolskom uzrastu.

U toku alfabetskog stadijuma dijete menja svoju strategiju sagledavanja riječi. Sada pažnju usredsređuje na elemente, te dominira proces analize i sinteze riječi. Tada dijete sriče ili čita slovo po slovo i na kraju kaže cijelu riječ.

Zapamtite: alfabetsku fazu neka djeca prolaze već u toku pripreme za školu, neka određenoj djeci treba više vremena, pa su u toj fazi i tokom prvog polugođa drugog razreda, ali bi ovu fazu morala sva djeca da usvoje najksanije do kraja drugog razreda.

U toku ortografske faze učenja čitanja dijete uči standardizovan sistem pisanja određenog jezika, uključuje prefikse, sufikse…, ovladava svim pravilima pisanog jezika. U toku ove faze dijete više ne čita slovo po slovo, već čita riječ po riječ, ili, u slučaju dužih riječi, prva dva sloga a ostatak riječi tečno.

Zapamtite: kada dijete trećeg razreda i dalje čita slog po slog, ili suviše griješi u toku čitanja, kada često ne zna koji red treba da pročita, preskače redove, tada se obavezno obratite logopedu, jer su to znaci koji mogu da ukažu na probleme čitanja, na DISLEKSIJU.

Izvor: Logopedi Avramović

Comments

Leave a Reply