Za djecu iz jednoroditeljskih porodica vrtić duplo jeftiniji

vrticidjeca2

Troškovi boravka i ishrane djece iz jednoroditeljskih porodica u javnim predškolskim ustanovama smanjeni su za 50 odsto, i ta odredba koju je predložilo udruženje Roditelji se primjenjuje od 8. jula 2016. godine kada je stupio na snagu izmijenjeni zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Udruženje Roditelji je amandmanom tražilo smanjenje cijene za djecu samohranih roditelja kako bi se pomoglo jednoroditeljskim porodicama u Crnoj Gori koje su u većini slučajeva u nezavidnom položaju.

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, definiše samohranog roditelja kao lice koje je razvedeno ili je drugi roditelj umro ili je nepoznat, a izdržava dijete, odnosno vrši produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom, do zasnivanja bračne ili vanbračne zajednice.

Parlament je izmijenjeni Zakon o predškolskom obrazovanju usvojio 17. juna.

Izmjene predviđaju i da troškove boravka i ishrane, odnosno boravka djeteta bez roditeljskog staranja, djeteta čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice i djeteta iz najosjetljivijih grupa stanovništva, plaća centar za socijalni rad na čijoj je teritoriji prebivalište djeteta, odnosno roditelja.

Izmjene Zakona predviđaju razdvajanje plaćanja troškova ishrane i boravka djece na način što će se novac koji roditelji plate za ishranu koristiti samo za podmirivanje tih troškova. Novac od boravka sada se može koristiti za poboljšanje materijalnih, higijensko-tehničkih i bezbjednosnih uslova.

Zakonom je predviđeno i da se ubuduće visina troškova boravka i ishrane, odnosno boravka djeteta u javnoj ustanovi određuje na osnovu broja članova porodičnog domaćinstva, visine prihoda po članu domaćinstva i broja djece iz domaćinstva upisanih u ustanovu.

Izmjene ovog akta, kako je ranije pojašnjeno, uslijedile su nakon što je Državna revizorska institucija prošle godine konstatovala da se novac koji je uplaćivan za ishranu zloupotrebljavao u druge svrhe.

Revizija finansijskih izvještaja pokazala je tada da je čak milion i 330.000 eura uzeto od roditelja, ali da novac nije potrošen za ishranu djece.

Visinu troškova boravka i ishrane, odnosno boravka djeteta u javnoj ustanovi utvrđuje organ upravljanja ustanove, uz saglasnost Ministarstva.

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

  • Meni ta definicija nije prejasna. Samohrana majka (ili otac naravno) bi, kako sama riječ kaže, trebalo da bude majka koja sama prehranjuje svoje dijete, bez bilo kakvog učešća drugog roditelja. Naravno ne mora otac da bude pokojni, kakva glupost, postoji gomila drugih okolnosti. Ali ako otac ne živi sa njom i djetetom, ali plaća alimentaciju i učestvuje u troškovima podizanja djeteta, zašto nju smatramo samohranom? “Razvedena” i “samohrana” nisu sinonimi.

  • Meni ta definicija nije prejasna. Samohrana majka (ili otac naravno) bi, kako sama riječ kaže, trebalo da bude majka koja sama prehranjuje svoje dijete, bez bilo kakvog učešća drugog roditelja. Naravno ne mora otac da bude pokojni, kakva glupost, postoji gomila drugih okolnosti. Ali ako otac ne živi sa njom i djetetom, ali plaća alimentaciju i učestvuje u troškovima podizanja djeteta, zašto nju smatramo samohranom? “Razvedena” i “samohrana” nisu sinonimi.

   • bojana_miranovic

    Ksenija, minimalna alimentacija koju je jedan roditelj, poslije razvoda braka, duzan da daje za izdrzavanje djeteta/djece je nesto vise od 60 e.
    Nerijetko se desava da drugi roditelj za izdrzavanje djeteta ne daje vise od sume koja mu je presudjena razvodom.
    Jedan od razloga zasto se kaze “samohrana”, jer to i jeste.

 1. Evo ga:Zakon o socijalnoj i dječijoj zastiti, član 19, stav 10 (znacenje izraza) predviđa 10) samohrano lice je:
  – roditelj koji je razveden ili je drugi roditelj umro ili je nepoznat, a izdržava dijete, odnosno vrši produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom, do zasnivanja bračne ili vanbračne zajednice;
  – punoljetno lice nesposobno za rad, koje nema srodnike koji su po zakonu kojim se uređuju porodični odnosi dužni da ga izdržavaju ili ima srodnike koji nijesu u mogućnosti da ga izdržavaju.

  • Za prava djece s posebnim potrebama, djece slusno ostecene su se sami roditelji izborili,a taj iznosi je 64 eura,a nasi troskovi su mnogo veci ali o tome necu pisat,a ko se borio najvise za prava djece sa invaliditetom je udruzenje Nasa inicijativa na celu sa Milisavom Koracem

  • Tako je, oni su to i izdjejstvovali. Oni su jedna od velikog broja organizacija koje se bave pravima djece sa posebnim potrebama. Zakonom se uvodi i novo materijalno davanje roditelju/njegovatelju lica koji njeguje i brine o licu koje je korisnik lične invalidnine i visina u visini 193 eura. Roditelju – njegovatelju koji njeguje i brine o dvoje ili više djece sa smetnjama u razvoju od kojih je najmanje jedno lice korisnik lične invalidnine ili tuđe njege i pomoći drugog lica, nezavisno od radnog i penzijskog statusa roditelja-njegovatelja, pripada naknada od 193 eura za svako lice pojedinačno.

  • Jeste,ali ko prima tudju njegu nema pravo,ali osobe,djeca sa teskim ostecenjem sluha nemaju licnu invalidninu,jer po medicinskim indikacijam ne spadaju u tu grupu,cak djeca sa ugradjenim kohlearnim imlantima posle isteka garancije roditelji sami snose troskove odrzavanja aparata, kupuju baterije, prepusteni sami sebe, zive od minimalnih primanja jer u rijetkim slucajevima da oba roditelja rade.

 2. Za Tatjana Kovijanić Mujović i a ako dete prima tudju negu ima pravo na naknadu od 193e jedino ako radite pa mozda zbog toga nemozete,ako vam je dete sa posebnim potrebama imate pravo na primanje!

Leave a Reply