Konkurs za idejno rješenje vrtića i jaslica u Bloku VI

HPIM4245

Ministarstvo održivog razvoja raspisalo je konkurs za idejno arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića i jaslica u Bloku VI.

Vrtić, čija je predviđena bruto površina 1.512 kvadrata, biće namijenjen za 215 djece.

U programskom zadatku se navodi da će se budući vrtić nalaziti u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI -Blok 6” – Izmjene i dopune, na UP 11, zona 6, koja se nalazi na dijelu katastarskih parcela broj 1146/16 i 1146/36. Ta parcela nalazi se u dvorištu Ruskih kula.

Vrtić će imati kuhinju, radne sobe za djecu uzrasta jaslica, radne sobe za djecu uzrasta vrtića, ekonomske i tehničke prostorije, kao i ostale prateće prostorije.

Planirana spratnost vrtića je prizemlje i sprat, a preporučuje se da prostorije za boravak djece budu u prizemlju.

Učesnici imaju pravo prijave na konkurs do 25. jula, a rezultati će biti objavljeni 30. septembra.

Istovremeno sa raspisivanjem konkursa Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova je objavilo tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izradu glavnog projekta dječjeg vrtića i jaslica u naselju Blok VI.

“Ovo su paralelne procedure i učešće na konkursu nosi određeni broj bodova u sistemu vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke u cilju dalje razrade projektne dokumentacije za nagrađeni rad na konkursu”, piše u dokumentaciji.

Vrtić u Bloku VI jedan je od ukupno 4 vrtića koji do 2018. godine treba da budu izgrađeni na teritoriji Podgorice iz kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope.

Do sada je počela gradnja samo jednog od vrtića, u Zagoriču. Kreditom od 10 miliona eura koji je država Crna Gora uzela od Banke za razvoj SE biće finansirana gradnja 4 vrtića u Podgorici i po jednog u Baru, Ulcinju i Pljevljima. Nove objekte u Podgorici, u kojoj je naizraženiji probem prebukiranosti, dobiće i Tuzi, a njihova ukupna vrijednost preko 6,8 miliona eura.

Izvor: Vijesti, Roditelji.me

Comments

Leave a Reply