Od 4. jula nova pravila u vezi sa IVF procedurama, uput daje izabrani ginekolog

IVF2

Izabrani ginekolog će od 4. jula izdavati uput za vantjelesnu oplodnju osiguranom licu na osnovu nalaza i mišljenja Konzilijuma za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore (KCCG),  a od tog datuma važiće i nova pravila i procedure koja će za osiguranike po pitanju vantjelesne oplodnje.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 30. januara 2016. godine, osigurana lica imaju pravo na tri pokušaja liječenja steriliteta uz pomoć asistirane reproduktivne tehnologije (ART), ali od sada po uputu izabranog ljekara.

“Pravo na tri postupka vantjelesne oplodnje osigurana lica će ostvarivati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Fonda. Ovo pravo osigurana lica ostvarivaće po uputu izabranog doktora ginekologa u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor, a to su: JZU Opšta bolnica Cetinje, PZU Codra Podgorica, PzU Life, PZU Ars medica Podgorica i PZU Humana reprodukcija”, Budva, naveli su u FZO.

Kako ističu, izabrani ginekolog će izdavati uput osiguranom licu na osnovu nalaza i mišljenja Konzilijuma za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore. Nalaz i mišljenje Konzilijuma treba da bude obrazložen, baziran na prethodnom liječenju i ispitivanju osiguranog lica, te konačnom odlukom da je indikovan postupak vantjelesne oplodnje.

“Gore navedene procedure biće informatički podržane, pa će pravo na ovu zdravstvenu uslugu osigurana lica nesmetano ostvarivati od 4. jula 2016. godine. Predmeti iz prethodnog perioda, po kojima Komisija nije donijela nalaz i mišljenje po osnovu obavljenog postupka, riješiće se po hitnom postupku od strane Komisije za IVF, a koja je shodno prethodnoj zakonskoj regulativi bila ovlašćena da odobrava postupke ART-a”, napominju u Fondu.

O novinama u ostvarivanju ovog prava, blagovremeno će biti obaviještene zdravstvene ustanove sa kojima Fond ima zaključene ugovore o pružanju ovih usluga, kao i izabrani ginekolozi u javnim zdravstvenim ustanovama, kazali su iz FZO.

Donedavno je važilo pravilo da zahtjev za obavljanje postupka vantjelesne oplodnje osiguranik podnosi Komisiji za IVF uz priloženi izvještaj Konzilijuma za liječenje steriliteta KC, kojim se konstatuje da je jedini izbor u liječenju steriliteta postupak vantjelesne oplodnje i kopije dokumentacije o prethodnom liječenju. Na osnovu toga, komisija je donosila mišljenje i obavještavala zdravstvenu ustanovu sa kojom je Fond sklopio ugovor.

Ta Komisija za IVF je rasformirana, pa je ostalo pitanje da li će biti propisana nova pravila i procedure i nadležne institucije koje će o tome odlučivati, te koliko će cijeli prekid trajati.
Izvor: CDM

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply