Raspisan konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija

konkursUnniverzitet

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisao je danas konkurs za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017. godini za 1.666 budžetskih i 1.943 samofinansirajućih studenata.

Kako je saopšteno iz Komunikacijskog i PR centra UCG-a, prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak, a kandidati, uz prijavu, podnose originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po zakonima o gimnaziji i o stručnom obrazovanju, i originalna svjedočanstva o završena četiri razreda srednjeg obrazovanja.

Navodi se da kandidati podnose i biometrijsku ličnu kartu, ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, i kopiju uvjerenja o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, i diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.

U saopštenju se kaže da strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

„Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po zakonima o gimnaziji i o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit“, navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da će polaganje testova iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, biti organizovano 27. juna.

Dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, polažu se zaključno sa 1. julom, prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli univerzitetskih jedinica.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 5. julom.

Upis studenata na UCG bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija.

Pravilnik je objavljen na veb /web/ stranici UCG-a www.ucg.ac.me. 

Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja utvrđena je posebnom odlukom Upravnog odbora UCG-a. Stranac ima pravo upisa na studijske programe pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply