Odbijeno da se uvrsti u dnevni red predlog o dječijem dodatku za svu djecu

skupstina

Skupština Crne Gore neće razmatrati na zasijedanjima koja su u toku predlog izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim je predviđeno da sva djeca u Crnoj Gori opet primaju dječji dodatak, jer većina poslanika nije prihvatila da se taj njegov tekst uvrsti u dnevni red.

Predlog izmjena zakona, kojima je predviđeno i da se povećau sadašnji iznosi naknada za djecu lije su porodice u stanju materijalnih i posebnih potreba, predložila je prije oko godinu Građanski pokret URA tražeći da se uvrsti u skupštinsku proceduru.

“Poslanici DPS-a sa svojim političkim satelitima juče su odbili da na dnevni red sjednice uvrste predlog izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Odbijanje DPS-a nažalost pokazuje koliko im je stalo da pomognu djeci i roditeljima u Crnoj Gori! ..”, ocijenio je poslanik Miloš Konatar iz URA-e.

On je najavio da neće odustati i da će ponovo predložiti izmjene zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji donosi ove odredbe.

Predloženim izmjenama Zakona je definisano da dječji dodatak prima dijete do 15. godine života, ako je na redovnom školovanju u osnovnoj školi i za njih bi bio opredijeljen iznos od 14,25 eura.

Mjesečni iznos dodatka za djecu iznosio bi:

– 28,5 eura za korisnika materijalnog obezbjeđenja umjsto sadašnjih 19 eura;
– 38.25 eura za korisnika dodatka za njegu i pomoć umjesto sadašnjih 25.5 eura;
– 47,7 eura za korisnika lične invalidnine umjesto sadašnjih 31,8 eura ;
– 47,7 eura bez roditeljskog staranja umjesto sadašnjih 31,8 eura;
– 28,5 eura umjesto sadašnjih 19 eura za dijete čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije.

Dijete koje ispunjava uslove na dodatak za djecu po više osnova ostvarivalo bi to pravo po povoljnijem osnovu.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply