Upala ušiju i govor

djecaskacu

Da li vaše dijete ima česte upale ušiju? Da li ima problema sa trećim krajnikom? Da li imate utisak da kasni u progovaranju u poređenju sa vršnjacima? Da li nepravilno izgovara veliki broj glasova ili upotrebljava izmijenjenu strukturu riječi (kepač umjesto kečap, oca umjesto ovca, ponaica umjesto prodavnica….)?

Šta je preduslov za uredan razvoj govora?

Uredan razvoj govora i jezika podrazumijeva i uredno funkcionisanje slušnog sistema. Svako ometanje procesa slušanja može da rezultira problemima u razvoju govora. Adekvatno funkcionisanje slušnog sistema, obezbjeđuje adekvatan prijem i obradu zvučnih draži. Da bi malo dijete počelo da produkuje govor, najprije treba neometano da čuje i razumije govor.

Roditelji se verbalno obraćaju svojoj djeci od rođenja. Bebe vrlo rano pokazuju reakcije na zvučne nadražaje i prave razliku izeđu glasa majke i ostalih glasova. Najprije su boja glasa, intonacija i melodija ono na šta bebe reaguju a kako rastu počinju da osvajaju verbalnu komunikaciju. One počinju da razumiju riječi koje čuju (kada čuju riječ tata, pogledaju ka tati iako još ne produkuju tu riječ). Kako vrijeme prolazi broj „osvojenih“ pojmova se vrtoglavo povećava.

Šta se dešava kada je proces slušanja privremeno ometen upalom ušiju?

Upale ušiju su česta pojava kod male djece. Savremena medicina ima efikasne metode dijagnostike i liječenja ovog problema. Jedna akutna upala uha ne ostavlja nikakve posledice na rast i razvoj djece, čak ni ne ugrožava razvoj govora. Ono što dovodi do problema u razvoju govora kod djece jesu česte i ponavljajuće upale ušiju kao i problem uvećanog trećeg krajnika.U tom slučaju djeca duže vrijeme na neadekvatan način primaju zvučni signal (govor), i zbog toga dolazi do poteškoća u razvoju govora i jezika. Velike su individualne razlike u odnosu na uzrast djeteta u vrijeme javljanja upala ušiju ili uvećanja trećeg krajnika, i dužine trajanja liječenja. Nekada je operativno liječenje jedino rješenje, ali naravno da se prije operacije pokušava sa drugim vidovima liječenja.

Za vreme liječenja ovih problema, dešava se da se zanemari problem koji nastaje u razvoju govora. Otklanjanje fiziološke smetnje (izlječenje upale ušiju) jeste neophodno ali nije dovoljno. Neophodno je procijeniti stanje govora djeteta i otpočeti stimulaciju što ranije kako se ne bi propustio period koji je najpogodniji za razvoj govora i jezika. Svaki uzrast djeteta je najpogodniji za neku od faza u razvoju jezika. Ukoliko se propusti kritičan period za razvoj govora i jezika dijete počinje da usvaja maternji jezik strategijama koje su slične usvajanju stranog jezika. To podrazumijeva mnogo više napora i angažovanja za manje postignuća nego u situacijama kada se govor usvaja neometano, prirodnim tokom u adekvatno vrijeme.

Ukoliko se upale ušiju javljaju u period između prve i druge godine,  u vreme intenzivnog bogaćenja vokabulara i začetka rečenice i prvih gramatičkih obrazaca, te upale ušiju mogu ostaviti posledice upravo na ovom nivou razvoja govora i jezika. Kasnije između druge i treće godine se usložnjavaju gramatički obrasci kojima dijete ovladava pa usljed ometanja slušanja, može doći do poteškoća. Od treće do pete godine sazrijeva artikuacija (izgovor glasova) kao i fonološka svijest (djeca počinju da opažaju djelove riječi, slogove, glasove i pozicije glasova u riječima), uredan sluh je preduslov za adekvatan prolazak kroz ovu fazu.

Zapamtite: Individualne razlike su velike. Svako dijete ima svoje specifičnosti i važno je procijeniti sve nivoe govorno-jezičkog razvoja individualno. Napraviti plan tretmana i pristupiti sprovođenju istog.

Izvor: Logoped Avramović

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply