Anesteziolog u dječjoj bolnici na bolovanju ali nijesu obustavljene operacije

institut

Foto: Vijesti

U Instititu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore doktorka koja radi kao anesteziolog je trenutno na bolovanju, ali zbog njenog odsustva nijesu obustavljeni operativni programi kod djece, kažu u toj zdravstvenoj ustanovi.

„Naprotiv, hitna stanje se zbrinjavaju odmah, a elektivni (planirani) zahvati se obavljaju prema prioritetima uz podršku radno angažovanog anesteziologa iz Beograda“, objašnjeno je danas udruženju Roditelji koje se obratilo Kliničkom centru nakon žalbi roditelja.

Do povratka doktorke sa bolovanja, podršku će takođe, pružati i dva ljekara naše ustanove koji su na specijalizaciji iz oblasti anesteziologije, jer po planu i programu imaju obavezan dio staža za rad sa djecom, pojašnjavaju iz Kliničkog centra.

U toj ustanovi je zaposleno dvadeset anesteziologa od kojih je 19 u Klinici za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola za potrebe adultne patologije i jedna doktorka u Institutu za bolesti djece.

Na specijalističkom stažu trenutno je 13 ljekara, od kojih sedam za Kliniku za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola i šest za potrebe dječje bolnice.

„U toku je konkurs za dodjelu još šest specijalizacija, četiri za potrebe Instituta za bolesti djece i dvije za Kliniku za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola“, saopšteno je iz Kliničkog centra.

 

Leave a Reply