Trenutno Dnevni centar Glavnog grada ima pet korisnika

dnevnicentar

Foto: Vijesti

Usluge novog Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju na Starom aerodromu trenutno koristi pet korisnika.

Centar je sa radom počeo prošlog mjeseca. Pravo na dnevni boravak u Dnevnom centru imaju sva djeca i mladi do dvadeset sedam godina sa smetnjama i teškoćama u razvoju, koji pri tom nisu uključeni u bilo koji vid inkluzivnog obrazovanja.

„Očekujemo da će se taj broj povećati u narednom periodu, jer za pojedine korisnike procedura donošenje rješenja o pravu na uslugu je u toku“, kazala je direktorica ustanove Marina Vujović. Ona je saopštila da postoji znatan broj roditelja koji su zainteresovani za boravak njihove djece u Dnevnom centru.

Korisnici se, prema riječima Vujovićeve, upisuju na osnovu zahtjeva za boravak koji roditelji upućuju na razmatranje Centru za socijalni rad u Podgorici, Golubovcima ili Tuzima, koji procijenjuje potrebe djeteta i porodice i upućuje na korišćenje usluge.

S obzirom na uzrast i vrstu smetnje u razvoju, Vujovićeva je kazala da će rad sa korisnicima biti organizovan u grupama. Kapacitet ustanove je 25 do 30 korisnika, a od trenutnih 5 korisnika najmlađi ima dvanaest, a najstariji dvadeset tri godine.

„Tretman u Dnevnom centru podrazumijeva niz struktuiranih aktivnosti od pružanja osmočasovne njege i medicinskog nadzora, psihosocijalne i medicinske rehabilitacije, preko individualnog i grupnog rada, socijalizacije i drugih aktivnosti, a sve sa ciljem razvoja i održavanja socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, pojasnila je Vujović.

Korisnici, tokom boravka, svakodnevno prolaze kroz niz organizovanih i sistematski isplaniranih aktivnosti koje su usmjerene na pomoć u svestranom razvoju i unapređivanju raznovrsnih vještina i sposobnosti korisnika.

Svakodnevno se sprovodi grupni rad sa korisnicima u formi radionica, interaktivnog učenja i učenja kroz igru… iz niza oblasti kao što su: briga o sebi, poznavanje okruženja, socijalizacija, likovno i muzičko vaspitanje, razvoj govora i jezika, fizičko vaspitanje i tako dalje.

Rad je fokusiran na usvajanju vještina i navika koje će omogućiti veću samostalnost u aktivnostima svakodnevnog života i stvaranje preduslova za veću kompetentnost na socijalnom planu.

Izvor: Vijesti

Comments

Leave a Reply