Parlamentu ponovo predloženo osnivanje Nacionalnog centra za autizam

autizam

Crnogorski poslanici danas su predali Predlog zakona o dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je, između ostalog, predviđeno osnivanje Nacionalnog centra za autizam.

Dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti kojom se u roku od godinu dana planira izgradnja Nacionalnog centra za autizam u Službenom listu bila je objavljena 10. avgusta prošle godine. Međutim, iz Ministarstva zdravlja je nedavno saopšteno da takva odredba nije dio zakonskog teksta.

Priča je o osnivanju centra je aktuelizovana nakon tragične sudbine autističnog dječaka Ognjena Rakočevića.

Zato je 41 crnogorski poslanik danas predložio dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se predviđa da država formira Nacionalni centar za autizam,u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Predlagači zakona zamislili su da nacionalni centar bude visokospecijalizovana javna ustanova koja bi pomagala i djeci i roditeljima.

Centar bi trebao da bude neka vrsta servisa koji bi roditeljima autistične djece, kroz razne edukacije i savjete, pomogoao da se lakše izbore sa tom pojavom.

“Nacionalni centar treba da bude visokospecijalizovana, multidisciplinarna i edukovana javna ustanova koja vrši djelatnost u oblasti obrazovanja, naučno-itraživačkog rada, zdravstvene zaštite i sve druge aktivnosti koje su u funkciji razumijevanja uzroka i neuroloških osnova autizma, a sve u cilju unapređenja psihosocijalnih metoda i postupaka u tretmanu osoba u stanju autizma, njihovih životnih uslova, socijalne inkluzije i podrške porodičnim zajednicama osoba sa autizmom”, ističe se u predlogu.

Predlagači smatraju da bi se formiranjem Nacionalnog centra za autizam stvorile neophodne pretpostavke za unapređenje svih drugih oblika tretmana ovih osoba i njihovih porodica, kao blagovremeno dijagnofistifikovanje bolesti.

“U Crnoj Gori ne postoji centar ili bilo kakva posebna zdravstvena ustanova koja bi se bavila uzučavanjem ovog fenomena i tretmanom osoba sa autizmom i njihovim prodicama. Nema stručnjaka za specijalizovanih za dijagnostifikovanje te bolesti, nema precizne i potpune evidencije tih lica”, ističe se u obrazloženju.

Izvor: CDM

Leave a Reply