Novi koncept predviđa uvođenje filološke, matematičke i sportske gimnazije i nastavu na engleskom

gimnazija

Ministarstvo prosvjete na 11. izdanju Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja predstavilo je novi koncept Gimnazije kojim je predviđeno otvaranje filološke, matematičke i sportske gimnazije kao i odjeljenja na kome će se nastava iz pojedinih predmeta izvoditi na engleskom jeziku.

U Crnoj Gori postoji 12 gimnazija, od kojih jedna privatna. Od ukupnog broja učenika u srednjem obrazovanju po programu Gimnazije obrazuje se oko 33 odsto učenika, u ovoj školskoj godini u gimnazijama je 9.300 đaka.

U školskoj 2016-2017. godini u skladu sa preporukama koje je odradio Zavod za školstvo po programima filološke i matematičke gimnazije omogućava se ovakav vid nastave samo Gimnaziji ,,Slobodan Škerović”. U ovoj gimnaziji nastava će se organizovati na engleskom jeziku iz predmeta fizika, istorija i biologija za učenike koji budu zainteresovani. Nastavnici koji će realizovati nastavu iz ovih predmeta imaju potreban nivo znanja engleskog jezika, pojasnio je generalni direktor Direktorijata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje, obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete Veljko Tomić. Ovaj dio stručnog obrazovanja pratiće stručne slużbe Zavoda za školstvo.

Savjetnik za opšte obrazovanje za Gimnaziju u Ministarstvu prosvjete dr Miodrag Andrić podsjetio je da je ministar prosvjete donio rješenje i odobrio formiranje najmanje jednog odjeljenja filološke gimnazije specijalističkih odjeljenja.

“Radi se o eksperimentalnom programu i jednog odjeljenja matematičke gimnazije, jednog odjeljenja sportske gimnazije i jednog odjeljenja sa nastavom na engleskom jeziku u kojem će se kompletna nastava, provjera znanja i ocjenjivanje izvoditi na engleskom jeziku. U 2017. godini predviđene su izmjene i dopune zakona. Konkurs za upis je pripremljen i biće objavljen početkom sljedeće sedmice. U Pravilniku o izmjenama i dopunama za upis sva četiri odjeljenja stupio je na snagu prije nekoliko dana. Ukoliko se prijavi veći broj od traženog za odjeljenje čija će se nastava odvijati na engleskom jeziku, tek tada će biti izvršena provjera znanja tog jezika”, kazao je Andrić.

Zavod za školstvo priprema nove obrazovne programe po kojima bi se u nastavnim planovima definisale stvaranje uslova za odjeljenje sportske gimnazije i realizaciju za obrazovni program na engleskom jeziku i unapređenje afiniteta izučavanjem fizike, hemije i biologije u gimnazijskom programu.

“Ukoliko akteri jedne škole, učenici ili roditelji, procijene da je nešto važno, primjera radi internet nasilje je nešto što je se sve češće dešava, vrlo je interesantno da se to realizuje kroz pojedini predmetni program”, rekao je načenik  Zavoda, Radoje Novović.

Pored uspjeha na eksternoj provjeri znanja, novim Pravilnikom predviđeno je da se za upis u opštu gimnaziju i odjeljenja specijalističke gimnazije vrjednuje uspjeh ostvaren na eksternoj provjeri znanja iz crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, matematike i jednog predmeta koji učenik izabere tako što ocjena odličan (5) nosi 12 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 10 bodova i ocjena dobar (3) nosi sedam bodova. Za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije matematičke gimnazije potrebno je da kandidat na eksternoj provjeri znanja iz stava 1 ovog člana iz matematike ostvari ocjenu odličan (5).

Za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije filološke potrebno je da kandidat na eksternoj provjeri znanja iz crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti ostvari ocjenu odličan (5) i iz stranog jezika kao predmeta koji je izabrao ostvari ocjenu odličan (5).

Članom 7 Pravilnika propisano je da se vrjednuju rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinim takmičenjima iz nastavnih predmeta tako što se kandidatu koji u posljednjem razredu osnovne škole osvoji jedno od prva tri mjesta dodjeljuju sljedeći bodovi: međunarodno takmičenje – prvo mjesto 18 bodova, drugo 16, treće 13, a savezno – prvo mjesto 15, drugo 13, treće 10. U slučaju da kandidat osvoji pojedinačnih mjesta na više nivoa takmičenja uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat. Za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije sportske gimnazije potrebno je da je kandidat ostvario uspjeh, odnosno stekao status sportiste u okviru člana 24 Zakona o sportu, što nosi deset bodova, ako učestvuje u sportovima koji su na olimpijskom i paraolimpijskom programu. Ako je nastupao za nacionalnu reprezentaciju u određenom sportu koji je na programu olimpijskih i paraolimpijskih igara to nosi šest bodova. Član kluba koji se takmiči u nacionalnom šampionatu koji je na programu olimpijskih i paraolimpijskih igara nosi dva boda. Kada kandidat ostvari uspjeh u određenom sportu koji nije na programu olimpijskih i paraolimpijskih igara ostvareni rezultati se vrednuju polovinom bodova iz stava 1, to znači sa tri i sa jednim bodom. Što se tiče odjeljenja sportske gimnazije, oni slušaju nastavu opšte gimnazije i polažu maturski ispit kao i svi učenici opšte gimnazije.

Predmeti iz hemije, fizike i biologije će se izučavati u četvrtom razedu gimnazije sa po dva časa. Sociologija je iz četvrtog prebačena u drugi. Broj časova pojedinih izvornih obaveznih predmeta je smanjen. Predviđeno je da u matematičkoj gimnaziji maturski ispit se polaže iz Crnogorskog, Analize sa algebrom i dva predmeta po izboru, a u filološkoj da se polaže Crnogorski jezik, prvi strani jezik i dva premeta po izboru.

Pored ovog Pravilnika, sada se radi na izradi Pravilnika o ocjenjivanju učenika u gimnazijama. Predviđeno je akcionim planom da se taj Pravilnik ocjenjivanja učenika završi do kraja juna. U toku je izrada Pravilnika o kvalitetu, a radi se i na realizaciji programa međunarodne mature.

Izvor: MneMagazin

Comments

    • To ne može rastumačiti ni sv. petar Cetinjski. Niko ne zna šta je u pitanju,smjerovi ili specijalističke gimnazije . Tako je to kad se u Ministarstvo biraju politički kadrovi a ne ljudi od struke.

Leave a Reply