Roditeljima predlagali da osnuju NVO i finansiraju škole

solaroditelji

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u 2015. godini pokrenula je 59 postupaka protiv obrazovnih ustanova (vrtići, škole i fakulteti), zbog žalbi učenika, studenata, roditelja i nastavnika na postupanje i ocjenjivanje. Iz kancelarije ombudsmana Šućka Bakovića za Dan je saopšteno da su riješili 59 predmeta, od kojih se 55 odnosilo na obrazovne ustanove.

Roditelji učenika dvije podgoričke škole, OŠ “Štampar Makarije i SSŠ “Sergej Stanić, žalili su se ombudsmanu da od razrednih starješina dva odjeljenja dobijaju pozive za roditeljske sastanke, kako bi osnovali nevladine organizacije, koje bi prikupljale sredstva za poboljšanje uslova u tim ustanovama. Zaštitnik je utvrdio da su postupanjem nadležne inspekcije, po njihovoj inicijativi, otklonjene nepravilnosti koje su mogle negativno uticati na ostvarivanje ljudskih prava učenika. Oni su naveli da u slučaju SSŠ “Sergej Stanić nije bilo povrede jer direktor nije dozvolio osnivanje NVO.

“U izjašnjenju srednje škole navodi se da je na sjednici Savjeta roditelja predloženo da roditelji formiraju fond u kojem će se prikupljati sredstva, zbog loših materijalnih uslova škole, ali da Savjet roditelja nije prihvatio taj predlog, jer nije u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju. U izjašnjenju osnovne škole, navodi se da je na sjednici Savjeta roditelja predloženo da se u okviru tog savjeta osnuje NVO Udruženje roditelja i na taj način na dobrovoljnoj osnovi finansijski pomogne školi, što je jednoglasno prihvaćeno. Dokumentacija je emailom proslijeđena predstavnicima u Savjetu roditelja, kao i roditeljima na roditeljskim sastancima od strane razrednih starješina”, ističu iz kancelarije ombudsmana.

Zaštitnik je obavijestio Upravu za inspekcijske poslove i zatražio da se izvrši inspekcijski nadzor.

U postupku kontrole prosvjetni inspektor je direktorici škole i predsjednici Savjeta roditelja ukazao da je rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama od javnog interesa i ne može sadržati aktivnosti i nosioce aktivnosti van onih propisanih zakonom i drugim propisom iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, te da odredbe Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju i statuta škole ne sadrže pravni osnov za osnivanje udruženja u okviru škole, odnosno uz učešće Savjeta roditelja, razrednih starješina i direktora. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, prosvjetni inspektor je zatražio od uprave škole da se obustave aktivnosti na formiranju udruženja, što je uprava škole odmah prihvatila, navode iz kancelarije ombudsmana.

Iz kancelarije ističu da su se učenici u 2015. godini najviše žalili na ponašanja i odnose nastavnika i učitelja, ocjenjivanje, izrečene disciplinske mjere i vršnjačko nasilje.

Zaštitnik je u radu imao i pritužbe koje su se odnosile na ostvarivanje prava na predškolsko obrazovanje i vaspitanje, kao i pritužbe na kvalitet inkluzivnog obrazovanja, navode iz te institucije.
Ombudsman je naglasio da je 27 predmeta okončano u toku postupka, jedan slučaj je podnosilac predao istražnim organima.

“Obustavljena su tri postupka jer je podnosilac povukao pritužbu, pet slučajeva je upućeno na druga pravna sredstva jer je ocijenjeno da se povreda može otkloniti samo tim sredstvima ili bi otklanjanje povrede bilo efikasnije. Nije bilo povrede prava učenika kod 13 predmeta. Utvrđena je povreda i data preporuka za otklanjanje povrede učenika u četiri predmeta”, navode iz kancelarije Bakovića.

Ombudsmanu su se žalili učenici na sajber ili internet nasilje kojem su izloženi.

“Stiče se utisak da se nasilje iz školskog dvorišta preseljava u virtuelni svijet (sajber nasilje). Zaštitnik u izvještaju ukazuje da bi nastavnici i uprave škola morali da preuzmu aktivniju ulogu u prevenciji tog vida nasilja”, kažu iz kancelarije.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Sto da ne?! Ionako se na ovaj ili onaj nacin od roditelja ocekuje, i roditelji i Investiraju, u skolsku opremu i inventar, jer sistem u cijoj je to nadleznosti nema novca