Od petka upis prvaka, pripremljeni višejezični flajeri za roditelje

prvci

Upis u prvi razred osnovne škole za djecu rođenu 2010. godine, odnosno za sve koji navršavaju šest godina života u ovoj kalendarskoj godini, počinje u petak, 1. aprila i trajaće do 30. aprila 2016. godine.

Ministarstvo prosvjete je odštampalo flajere u kojima su definisana prava i obaveze roditelja i djece, kao i procedure upisa. Flajeri su odštampani na crnogorskom, albanskom i romskom jeziku.

Procedura upisa se realizuje u tri koraka: zakazivanje sistematskog pregleda kod izabranog pedijatra, zakazivanje razgovora kod pedagoga ili psihologa škole, uz ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove i na kraju razgovor djeteta sa pedagogom ili psihologom škole.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da se djetetu može odložiti početak školovanja za jednu školsku godinu na predlog odnosno uz saglasnost roditelja, nadležne zdravstvene službe ili posebne komisije, ako se utvrdi da nije spremno za polazak u školu. Komisiju za odlaganje upisa u prvi razred imenuje direktor škole, a sačinjavaju je psiholog, vaspitač i učitelj.

Djetetu se može odobriti upis u školu prije navršetka šest godina života, na predlog roditelja, a po odobrenju komisije za upis.

Škola je dužna da podnese prijavu nadležnoj inspekciji protiv roditelja djeteta koje nije upisano u školu, odnosno ne ispunjava osnovnoškolsku obavezu, ukazuju iz Ministarstva.

Prijava se podnosi u roku 15 dana od isteka roka za upis, odnosno od dana prestanka ispunjenja osnovnoškolske obaveze. Novčanom kaznom od 100 eura do 1500 eura kazniće se za prekršaj roditelj koji ne upišu dijete u školu.

Upis ucenika u prvi razred (crnogorski jezik).pdf
Upis ucenika u prvi razred (romski jezik).pdf
Upis ucenika u prvi razred (albanski jezik).pdf

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply