U petak seminar za roditelje, ljekare i terapeute o bazalnoj stimulaciji

bazalna stimulacija

U hotelu Philia u Podgorici, u petak 25. marta biće održan seminar Bazalna stimulacija po profesoru Frojlihu, preporučljiv za ljekare, terapeute, roditelje i staratelje zdrave djece i dece sa invaliditetom, posebno sa cerebralnom paralizom, autizmom, drugim vrstama poremećaja razvoja, MS…

Predavači su prvi sertifikovani bazalni terapeuti u regionu dr Mirjana Mićović, pedijatar, licencirani učitelj Reikija pri Ministartsvu zdravlja Srbije i Danijela Marjanović, somatoped.

Koncept Bazalne stimulacije po prof. Frojlihu obuhvata tehnike stimulacije čula bez obzira na uzrast pacijenta – vibraciona tehnika tibetanskim činijama, aromaterapija, hromoterapija, muzikoterapija, taktilna stimulacija – terapija dodirom, refleksna masaža stopala i dlanova… Najviše se primjenjuje u porodilištima i centrima za brigu o djeci sa posebnim potrebama u Švajcarkoj, Njemačkoj i Slovačkoj, kao i kod pacijenata oboljelih od Alchajmerove bolesti, raznih oblika demencije, paraplegičara, oboljelih od MS i pacijenata u komi.

Kotizacija za seminar iznosi 30 eura.

Seminar je akreditovan pri Zdravstvenom savjetu Srbije i ljekarskoj komori Srbije pod brojem A-1-2275-15 i nosi 2 boda za slušaoce.

Sve dodatne informacije i uputstva u vezi sa prijavom se mogu dobiti kod organizatora, Udruženja za holostičku medicinu Monna iz Podgorice, na broj 067 535 705 ili email adrese [email protected] i [email protected]

Program seminara Uvod u Bazalnu stimulaciju po profesoru Frojlihu

10,00 – 10,15   Registracija učesnika
10,15- 11,00     Prikaz koncepta BSF”, Danijela Marjanović
11,00 – 12,00   Energetske osnove ljudskog bića u Kineskoj tradicionalnoj medicini, Ajurvedi i kvantnoj   medicini, Mirjana Mićović
12,00 – 12,15    Kafe pauza
12,15 – 12,45    “Značaj dodira u BS”, sa  praktičnom vežbom: Reiki autotretman, Mirjana Mićović
12,45 – 13,30   “Tehnike masaža u BS i vestibularna stimulacija”, Danijela Marjanović
13,30 – 14,00   “Aromaterapija (stimulacija čula ukusa i mirisa), hromoterapija, vibraciona stimulacija“Mirjana Mićović, Danijela Marjanović
14,00 – 14,15    Kafe pauza
14,15 – 15,00    Praktični prikaz BS na prisutnim osobama i diskusija
15,00                 Dodjela sertifikata o prisustvu seminaru

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply