Uticaj muzike na djecu s poremećajem pažnje

mzika

Ništa ne aktivira moždane ćelije tako snažno kao muzika, slažu se neurolozi i muzikoterapeuti. Zabilježeni su brojni slučajevi pacijenata s Parkinsonovom bolešću, Tourettovim sindromom i autizmom koji su pod uticajem muzike, doživljeli poboljšanje bolesti i napredak u psihosocijalnom razvoju.

Terapija muzikom koristi se kod niza bolesti i poremećaja, a najviše je rezultata dala kod osoba s povredama glave i mozga, djece s poremećajima autističnog spektra i kod starijih osoba oboljelih od Alchajmera.

Muzikoterapija se pokazala uspješnom i kod djece s poremećajem pažnje zato što muzika jača pažnju i fokus, smanjuje hiperaktivnost djeteta i osnažuje socijalne vještine.

Muzika daje strukturu

Muzika je ritam, a ritam je čista struktura. Struktura pomaže djeci s poremećajem pažnje da se fokusiraju i usmjere na određenu aktivnost. Muzika se događa u nekom vremenskom periodu i ima jasan početak, vrhunac i kraj što djeci s poremećajem pažnje pomaže u planiranju, učestvovanju i reagovanju na podražaj.

Pomaže u regulaciji pažnje, motivacije i memorije

Istraživanja pokazuju da ugodna muzika povećava nivo dopamina u mozgu. Ovaj je neurotransmiter odgovoran za regulaciju pažnje, motivacije i radne memorije, a nedostaje ga kod osoba s poremećajem pažnje. Cilj muzikoterapije je ojačati manje aktivna područja u mozgu djece koja se bore s nedostatkom pažnje.

Muzika pomaže u socijalizaciji

Kada razmišljamo o orkestru, jasno nam je da bez samo jednog instrumenta, zvuk ne bi bio isti. Svaki instrument je potreban kako bi se izvela kompozicija. Upravo je to karika koja nedostaje djeci s manjkom pažnje.

Često su nestrpljivi i fokusirani na svoje potrebe, a razmišljajući o muzici kao o skupu instrumenata, tonova i melodija, djeca mogu uočiti važnost grupe, grupnog rada i međusobnog osluškivanja.

Izvor: Klinfo.hr

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply