Za stomatološke usluge porodilje treba da se obrate Fondu i dostave Otpusnu listu

Porodilje koje žele da ostvare pravo iz Zakona o zdravstvenom osiguranju i dobiju stomatološku zdravstvenu zaštitu u obimu preventivnih i kurativnih usluga (liječenje i njega) treba da se registruju u Fondu za zdravstveno osiguranje i sa sobom donesu Otpusnu listu iz zdravstvene ustanove.