Koliko često treba voditi djecu na kontrolu kod stomatologa?

karijes

Redovna kontrola u današnjim uslovima rada s obzirom na prevenciju karijesa u skladu sa svjetskim standardima smatra se i terapijskim postupkom. Zato se tokom redovne kontrole sprovode različiti terapijski postupci u preventivne svrhe koji su usko vezani uz ordinaciju i rad stručnjaka, tako da ih je nemoguće provesti kod kuće. Na taj se način intenzivira rad na prevenciji karijesa i ciljano se sprovode anti karijesni postupci, bez mogućnosti da pacijent bude prepušten samom sebi i svojoj savjesti.

Zato po preporukama krovnih svjetskih ustanova koje se bave preventivom karijesa, djeca do petnaeste godine života bi trebalo da budu na kontroli kod stomatologa svaka tri mjeseca. Kada se po ovakvom protokolu vodi briga o zdravlju zubi djeteta, mala je mogućnost da nešto izmakne kontroli. Na takav se način može imati odličan uvid u sprovođenje oralne higijene, postojanju nepogodnih navika, načinu prehrane, razvojnim nepravilnostima, vremenu smjene zuba, itd.

Svi ovi nabrojeni uzroci koji se tokom redovnih kontrola sistematski procjenjuju omogućiće stomatologu bolju tačnost njegove terapije, što će rezultirati dobrim zdravljem zuba i usta djeteta i na kraju opravdati obostrano uloženi trud.

Kako motivisati djecu za posjetu zubaru?

U zubnoj ordinaciji djeca se različito ponašaju, ima i onih koja su potpuno mirna ali najčešće sramežljivo gledaju i plašljivo se drže uz roditelje. Uspostavljanje komunikacije sa djetetom u ordinaciji prilično je teška, djeca nerado odgovaraju na pitanja, često viču i odbijaju da otvori usta.

Stomatolog bi povjerenje djeteta trebalo da osvoji u toj mjeri da roditelji mogu slobodno biti van stomatološke ordinacije. Kada su roditelji van ordinacije dijete je u potpunosti posvećeno stomatologu. Pretpostavka je da će dijete jednoga dana samo ići ka zubaru pa ga je najbolje od prvih dana na to privikavati.

Dva pristupa u izgradnji povjerenja

U izgradnji povjerenja zubar se koristi sa dva pristupa, u prvom djetetu polako objašnjava sve što ga zanima i dijete kroz igru upoznaje sa zubarskim instrumentima (zubar upoznaje dijete sa aparatima koristeći djeci prikladne izraze, (npr. bušilica – pčelica, sonda – štapić) u razgovoru da roditeljima zubar saznaje detalje o djetetu, koje igračke voli, što ga zanima, ima li bracu ili seku i sl. (što kasnije koristi u komunikaciji sa djetetom), u tom je pristupu zubar izuzetno prijateljski nastrojen ka djetetu. Ukoliko se dijete previše unese u igru, nemirno je ili lupa nogama tada je na zubaru da drugim autoritativnijim pristupom (malo dubljim i oštrijim glasom) da djetetu do znanja da mora biti mirno. Uspostavljanje kvalitetnog odnosa sa djetetom traži vremena i strpljenja.

Prilikom prvog susreta sa zubarom dijete bi trebalo da zna (kako bi moglo steći povjerenje) ko je taj čika/teta u bijelom mantilu, što će raditi sa zubićima i zašto.

Prije toga roditelji trebaju da se poigraju sa djetetom, Vi glumite zubara i malim ogledalcem provjeravajte dječje zubiće, učite dijete kako treba držati otvorena usta, kako isprati usta i sl. Pokušajte dijete unaprijed pripremiti na različite zvukove koje će čuti u ordinaciji.

Izvor: Čuvarkuća

Leave a Reply