Kako roditeljski savez utiče na pravilan razvoj djeteta?

parental

PIŠE: Olivera Kovačević, master psiholog, porodični i partnerski savjetnik

Vjerujem da ste čuli za izreku: “Kakvi roditelji-takva i djeca”.  Značenje ove mudrosti mi se moglo proširiti, pa bi glasila ovako :“Kakav je odnos među roditeljima, takva su i djeca”.

Porodica je najznačajniji sistem kome pripadamo. Tokom rasta i razvoja kako porodice, tako i djece, svaki subsistem u okviru ovog najvažnijeg sistema utiče jedan na drugi. Funkcionalnost jednog je u velikoj mjeri uslovljen funkcionalnošću svakog drugog subsistema.

Imajući u vidu to da djeca nasleđuju od svojih roditelja neke osobine ličnosti, kao i to da kroz posmatranje modela usvajaju određena ponašanja kao poželjna, možemo pretpostaviti da će i klima koja vlada među roditeljima, u njihovom roditeljskom i partnerskom (bračnom) subsistemu uticati na to kako će se njihova djeca ponašati i razvijati.

Šta mislite da li djeca utiču na roditelje? Da li i vi sami primijetite da iste metode nisu djelotvorne u istoj mjeri na svako vaše dijete?
Veoma je bitno znati da i dijete sa svojom individualnošću, sklopom ličnosti koji je karakterističan samo za njega, utiče na to kako će ga roditelji vaspitavati. Pametan i posvećen roditelj itekako može da osjeti na koju vaspitnu mjeru će njegovo dijete najbolje reagovati. Neko dijete će bolje reagovati na kaznu, a drugo će biti produktivnije ukoliko ga češće pohvalite, bez obzira što su ih “napravili” isti roditelji. Budite pametan roditelj, jer je, vjerujem da se slažete sa mnom, zdrava sredina, mir u kući i zdrav psihološki razvoj djeteta za svakog roditelja najbitniji.

Roditeljski savez i njegova funkcionalnost je veoma bitna karika u sistemu zvanom porodica. Ukoliko on ne funkcioniše dobro, vaspitanje djece može krenuti u pravcu kojim nismo želeli da krene.

Da li ste čuli za izraze “loš policajac” i “dobar policajac”? Da li ste se prepoznali u nekoj od ovih uloga kada je riječ o vaspitanju? Često možemo čuti roditelje koji kažu: “Ja sam preuzeo ulogu strogog roditelja, dok je moja žena popustljivija i brižnija prema djeci”. Da li u ovom primjeru prepoznajete ko je “loš policajac”, a ko “dobar policajac”?

Djeca su vrlo pametni i manipulativni mali ljudi i vrlo dobro mogu da prepoznaju, još dok su u pelenama, u kojoj mjeri mogu da manipulišu roditeljima. Kada mama i tata imaju različite uloge, djeca znaju kome za šta trebaju da se obrate. Nešto što je u ovakvoj podjeli uloga pogrešno jeste etiketiranje roditelja kao dobrog ili lošeg po dijete. Ukoliko samo jedan roditelj postavlja zahtjeve djetetu, a drugi je potpuno lišen toga, odnos i povezanost u relaciji roditelj-dijete bi mogla da se naruši. Zamislite adolescenta koji ima jednog strogog i jednog popustljivog roditelja. Sa kim će imati otvoreniji i bliskiji odnos?

Ukoliko mama i tata nisu složni u načinu vaspitanja, djeca ovu neslogu koriste da bi došli do onoga što žele. Samim tim roditelji ne uče dijete šta je dobro, a šta loše, šta je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno ponašanje, već ih zbunjuju i čine nesigurnim. Ukoliko jedan roditelj neko ponašanje kod dijeteta ohrabri, a drugi zabranjuje, dijete neće biti sigurno u sebe i svoje reakcije, niti u svoje roditelje i njihove reakcije.

Svako od nas potiče iz različitih porodica, različito smo vaspitani i različita uvjerenja nosimo sa sobom. To u velikoj mjeri utiče i na način vaspitanja koji smatramo najadekvatnijim za svoju djecu. Roditeljski savez, kao i svi savezi, da bi bio uspješan, moraju da ga čine složni članovi, sa istom misijom i usklađenim koracima i strategijama.

Evo nekoliko savjeta:
– Nikada ne pokazujte pred djetetom različite vaspitne stavove. O najboljem stavu se dogovorite kada dijete nije prisutno;
– Budite dosledni i ne popuštajte pred djetetovim hirovima;
– Zajedno donosite odluke o tome šta je najbolje za vaše dijete;
– Podržite jedno drugo u prisutvu djeteta. Na taj način djelujete odlučno i dajete dobar primjer djetetu kako mama i tata treba da se ponašaju. Koristiće mu kada odraste;
– Bavite se podjednako svojim djetetom. Podijelite zaduženja da bi vam bilo lakše;
– Budite otvoreni u komunikaciji sa svojim djetetom. Dajte djetetu dozvolu da može oboma da vam se provjeri;
– Ne zapostavljajte svoj bračni odnos. Zadovoljstvo bračnim odnosom u velikoj mjeri utiče na uspješnost i u drugim porodičnim relacijama.
– Trudite se da uskladite, na nivou saveza, zahtjeve, pohvale i kritike upućene ka djetetovom ponašanju.
– Vjerujem da svako od vas želi samo najbolje za svoje dijete, pa tako, uz jasnu i dobru komunikaciju i skladan bračni odnos, sigurna sam da svaki roditeljski savez može funkcionisati dobro i u korist djeteta.

Izvor: Psihologično blog

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply