Obustavljena ocjena ustanovnosti naknada, predlagač odustao

naknade3

Rožajac I. A. koji je krajem prošle godine Ustavnom sudu podnio inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti doživotnih naknada majkama sa troje ili više djece obustavio je process, saznaje Pobjeda.

Iz Ustavnog suda je listu potvrđeno da je postupak obustavljen, jer im je Rožajac poštom dostavio novi zahtjev kojim je povukao inicijativu.

“Nije dao obrazloženje. Napisana je samo jedna rečenica da odustaje od inicijative. Ustavni sud će zato obustaviti taj postupak”,  rečeno je iz ovog suda.

Izmijenjene odredbe Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje su počele da se primjenjuju od januara, previđaju da majke koje imaju troje djece i 25 godina radnog staža primaju mjesečnu naknadu od 330 eura, kao i majke sa četvoro i više djece koje imaju 15 godina radnog staža. One koje imaju troje i više djece i 15 godina su na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore primaće 193 eura.

Isplata prvih naknada trebalo bi da počne sjutra. Za isplatu naknada za majke godišnje treba 55 miliona eura, izračunalo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja i saopštilo da im nedostaje 26,6 miliona eura.

Za naknade se do sada prijavilo 23 hiljade žena.

 

Comments

Leave a Reply