Novo istraživanje pokazuje dojenje može sačuvati milione u životima i novcu

dojenjestudija
Vodeći medicinski časopis Lancet objavio je novu seriju informacija o dojenju sa značajnim novim dokazima o zdravstvenim i ekonomskim prednostima koje ima. Lancet je utvrdio da dojenje može spasiti 820 hiljada života i uštedjeti globalnoj ekonomiji 302 milijarde dolara. Lancet je dokazao da dojenje postavlja temelje za najzdraviji početak života za djecu, bilo bogate ili siromašne, djevojčice i dječake.

Sada više nego ikada znamo šta treba da se uradi da se podrži i omogući majkama da doje. Sa ovakvim ubjedljivim dokazima svi se moramo založiti za dojenje, uključujući vlade, donatore, agencije za razvoj, istraživačku zajednicu, privatni sektor i civilno društvo. Dojenje se može dramatično poboljšati za kratko vrijeme.

Zemlje sa niskim ili srednjim prihodima kao što su Burkina Faso, Indija, Malavi, Peru i Zambija i zemlje sa visokim prihodima kao što su Norveška, Švedska i Finska pokazale su da je moguće održati visoku stopu dojenja ili je povećati za kratko vrijeme ukoliko su prisutni političko obavezivanje, jake strategije i programi.

Evo nekoliko primjera šta može da se uradi:

  • Pružiti edukaciju o dojenju, savjetovanje i stručnu praktičnu pomoć majkama u zdravstvenim ustanovama.
  • Koristiti obučene savjetnike i grupe za podršku majkama u zajednici.
  • Pružiti adekvatnu zaštitu majkama, u oblasti radnog prava, kao što su plaćeno porodiljsko odsustvo, izdvojeno vrijeme i prostor za dojenje na radnom mjestu.
  • Usvajanje i sprovodjenje Medjunarodnog kodeksa reklamiranja zamjena za majčino mlijeko koji reguliše prodaju zamjena za majčino mlijeko.

Dojenje ne samo da pomaže djeci da prežive u zemljama sa visokom stopom mortaliteta kod novorodjenčadi već pomaže da sva djeca napreduju. Lancet tvrdi da je dojenje najsavršeniji personalizovani lijek. Kroz majčino mlijeko se prenose elementi njenog mikrobioma i odgovara njenog imunog sistema na bebu, sa potencijalnim doživotnim efektima.

Dojenje je važan dio ranog razvoja djeteta i priprema djecu za produktivnu budućnost. Kod svih staleža dojenje je povezano sa povećanjem količnika inteligencije za u prosjeku 3 IQ poena koje znače bolje akademske performanse, povećane dugoročne zarade i produktivnost.

Za majke dojenje smanjuje rizik od raka dojke i raka jajnika. Lancet je utvrdio da trenutna stopa dojenja spriječava gotovo 20 hiljada smrtnih slučajeva uslijed raka dojke godišnje, a još 20 hiljada smrtnih slučajeva može biti spriječeno poboljšanjem prakse dojenja.

Šta više, dojenje ima opipljivu ekonomsku vrijednost.

Lancet je utvrdio da su uštede u troškovima zdravstvene zaštite, povezane sa povećanjem stope dojenja, ogromne – sa smanjenim troškovima zdravstvene zaštite na godišnjem nivou uštedjelo bi se ukupno 312 miliona dolara u SAD, 48 miliona dolara u Velikoj Britaniji i 30 miliona dolara u gradovima Kine.

Troškovi ne dojenja su podjednako ogromni. Lancet je utvrdio da gubici povezani sa nedojenjem, koji utiču na potencijal zarade, iznose i do 302 milijarde dolara godišnje. Zemlje sa niskim i srednjim prihoda gube više od 70 milijardi dolara godišnje dok zemlje sa visokim izvorima prihoda gube više od 230 milijardi dolara na godišnjem nivou zbog niske stope dojenja.

Dojenje je moćan način da se brine o bebi i ulaže u ekonomiju ali nije baš lak. Žene moraju da imaju podršku da bi uspjele.

Ali žene širom svijeta suočavaju se sa mnogim preprekama u dojenju. Mogu dobiti netačne informacije od medicinskih radnika, imati nedovoljno podrške za dojenje ili savjetovanje, mogu se suočiti sa agresivnim reklamiranjem i prodajom zamjena za majčino mlijeko ili se vratiti na posao ubrzo po porodjaju. Ove barijere čine otpočinjanje dojenja izuzetno teškim, kao i isključivo dojenje u prvih šest mjeseci (kada beba ne uzima dodatnu tečnost ili hranu) i produženo dojenje do dvije godine i duže što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a.

Kao rezultat, stopa dojenja u svijetu stagnira u protekle dvije decenije. Manje od 40 procenata djece ispod šest mjeseci starosti su isključivo dojena. U Crnoj Gori je taj procenat 17 odsto.

Hitno je potrebna politička posvećenost i ulaganje u dojenje od strane vlada, donatora, poslodavaca i civilnog društva kako bi se osiguralo zdravlje žena i djece i oblikovala održiva budućnost za sve. UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija u partnerstvu sa blizu 20 organizacija predvode napad u cilju pokretanja svjetske akcije za prikupljanje političke i finansijske investicije za podršku dojenju.

Izvor: Huffington Post
Prevela: Dragana Stanković

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply