Vježbe za poremećaje čitanja i pisanja

vjezbe

Kako roditelji mogu pomoći djeci sa smetnjama u čitanju i pisanju?

Dijete sa disleksijom i disgrafijom treba da:

 • nauči da pravilno drži olovku i papir i pravilan položaj tijela;
 • koristi sveske sa linijama ili kvadratićima, po mogućnosti sa obilježenim marginama;
 • djetetu omogućiti da se služi priborom za pisanje koji mu najviše odgovara;
 • dozvoliti djetetu da koristi pismo koje mu više odgovara (ćirilično ili latinično; štampana ili pisana slova);
 • često hvaliti i motivisati dijete, kako bi se izbjegla frustriranost i gubitak samopouzdanja.

Vježbe koje treba primjenjivati kod ove djece su:

 • da izgovara („sjecka“) riječi glas po glas, da zna koji je prvi glas, koji je glas na kraju, itd.(početi od riječi sa 2 glasa);
 • spajanje glasova da bi dobili riječ, npr ( S A L A T A = salata; početi od riječi sa 2 glasa);
 • „prije i poslije“ kod brojeva, dana u nedjelji, godišnja doba, slova itd. (npr. koji je broj prije/poslije broja 5);
 • nastavljanje niza koji je nacrtan, npr. mogu i drugi oblici koji su djetetu zanimljivi, postepeno povećavati broj oblika (do 5 oblika) kada dijete savlada prethodni zadatak;
 • nizanje perli po modelu (djetetu se pokaže model po kome će raditi, kasnije može raditi samo po sećanju);
 • ređanje i nizanje raznih predmeta prema modelu ili po zapamćenom redosledu;
 • omeđavanje okruglih predmeta (dinara, dugmadi, figura);
 • provlačenje linija od tačke do tačke;
 • crtanje bojom preko linije uzorka (voće, cvijet, kuća, sto i sl.);
 • crtanje slova preko uzorka;
 • pronalaženje sličnih oblika;
 • ređanje sličnih oblika u istom pravcu (gore-dolje, lijevo-desno);
 • pravljenje figura po sjećanju;
 • pravljenje slova od plastelina ili gline (posebno slova koja ne može da zapamti);
 • pisanje brojeva i slova u vazduhu sa pokretima ruke iz većih zglobova, po uzorku i po sjećanju;
 • prepisivanje teksta sa table, sa papira;
 • čitanje krupnih slova, riječi i teksta;
 • postepeno smanjivanje slova;
 • čitanje jednostavnih i zanimljivih tekstova.

Vježbe motorike šake i prstiju:

 • staviti prste u pesnicu sa palcem u njoj. Otvoriti pesnicu, ispružiti i raširiti prste;
 • iz pesnice izvlačiti jedan za drugim prste uz brojanje od 1 do 5;
 • nastavljamo prethodnu vježbu vraćanjem prstiju, počevši od malog prsta, brojanjem od 5 do 1;
 • ispružiti prste, zatim saviti kažiprst i njime dodirnuti palac. Nastaviti dodirivanje palca i ostalih prstiju;
 • udarati jagodicama prstiju po tvrdoj podlozi (stolu), palcem, kažiprstom, srednjim, domalim i malim prstom;
 • šaku ispruženih prstiju staviti na tvrdu podlogu pa podizati i spuštati jedan po jedan prst. Vježbu početi palcem.

Kada se dijete umori treba da uradi sledeće:

 • protrese ruke brzo;
 • protrlja ruke i skoncentriše se na osjećaj toplote;
 • palac dominantne ruke neka stavi na vrh olovke koju drži tom rukom, i to isto ponove i sa kažiprstom.

Izvor: Logopedi Higia Logos

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply