Moje dijete još nije izgovorilo prvu riječ

rijeci

Roditelji se često javljaju logopedu s pitanjima u vezi sa temom govorno-jezički razvoja: “S koliko mjeseci bi dijete trebalo da progovori prvu riječ?”, „S koliko mjeseci slagati rečenice?“ ili “U kojem bi uzrastu, što i koliko, dijete trebalo da razumje i govori?”. Kada se daju odgovori na ova pitanja uvijek se uzima u obzir da je jezički razvoj proces koji je uveliko određen i individualnim obilježjima, što znači da ne teče kod sve djece jednakom brzinom i na isti način.

Odstupanja u govorno-jezičnom razvoju

Određeni broj djece će, uprkos urednom kognitivnom razvoju i urednom sluhu, pokazivati kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju u prvoj i drugoj godini života. To, na primjer, može značiti da će se prva riječ pojaviti tek s otprilike 18 mjeseci ili da dijete u uzrastu od 30 mjeseci još neće slagati dvije riječi u rečenicu. Ohrabruje podatak da će više od polovine djece koja u prvim godinama pokazuju odstupanja u govorno-jezičkom razvoju, uz pojačanu stimulaciju, nakon treće godine uhvatiti korak s vršnjacima. Zaključci raznih istraživanja ukazuju na to da dječaci generalno govor razvijaju sporije od djevojčica, ali naravno to nije nužno kod svakog dječaka.

Najintenzivniji razvoj jezika i govora događa se u prve tri godine djetetova života

Poznavanje razvojne linije jezičkog razvoja omogućava prepoznavanje određenih vrsta ponašanja koja bi mogla ukazivati na teškoće u govorno-jezičkom razvoju. Rano prepoznavanje odstupanja, rane pojačane stimulacije razvoja govora i rane intervencije mogu spriječiti nastanak poremećaja koji bi se negativno odrazili na cjelokupni djetetov razvoj.

Svako se dijete razvija svojim sopstvenim ritmom i, iako većina djece svoju prvu riječ izgovori u uzrastu od godinu dana, kod neke će se djece ona ipak javiti kasnije. Nema razloga za zabrinutost ako se djetetov govor do tog trenutka normalno razvijao i dijete je prošlo sve faze koje prethode pojavi prve riječi (fazu proizvodnje nizova istih slogova i fazu proizvodnje nizova različitih slogova).

Naučnici kažu da dijete usvoji bazu maternjeg jezika s tri godine. To znači da je usvojilo određeni fond riječi i može kombinovati riječi u rečenice. Ukoliko ni nakon napunjene treće godine života dijete još ne spaja riječi u rečenicu, posjeduje vrlo siromašan rječnik i smanjeno komunicira s okolinom ili je njegov govor okolini nerazumljiv potrebno je obratiti se logopedu.

Izvor: Ordinacija.hr

Leave a Reply