MUP tvrdi da Ministarstvo rada ne mora za naknade da traži izvod iz registra rođenih

MUP spolja JUN 2013

Foto: RTCG

Ministarstvo unutrašnjih poslova podsjetilo je danas u saopštenju Ministarstvo rada i socijalnog staranja da imaju direktan pristup Centralnom registru stanovništva u sklopu projekta socijalni karton i da nema potrebe da od građana, odnosno roditelja traže izvode iz registra rođenih za prijavu za naknade koje se uvode od 1. januara na osnovu izmijenjenog Zakona o socijanoj i dječjoj zaštiti.

“Cijenimo izuzetno korisnim prije svega za građane, ali i za zaposlene u područnim jedinicama i filijalama za upravne unutrašnje poslove koji ovih dana imaju povećan obim posla, da MRSS za podnošenje prijava za ostvarivanje doživotne naknade za majke troje i više djece ne traži izvode iz registra rođenih. Na taj način bismo zajedno bili dobar servis građanima, što je prioritet u našem radu”, navodi MUP.

Građane podsjećaju i da ova dokumenta mogu naručiti preko sajta www.dokumenta.me. Preko ovog portala može se podnijeti i proslijediti obrazac zahtjeva za izdavanje izvoda iz registra rođenih, uvjerenja iz registra crnogorskih državljana i uvjerenja iz registra prebivališta”,, podsjećaju iz MUP-a.

Zahtjev roditelj može podnijeti za sebe ili svoju maloljetnu djecu. Zahtjev se može podnijeti isključivo ako je građanin saglasan da mu isprave budu dostavljene na kućnu adresu kao vrijednosna pošiljka i da se podaci (lično ime, adresa i broj telefona) mogu dostaviti kurirskoj pošti. Davanjem naloga za dostavu dokumenata na adresu roditelj se obavezuje da plati troškove poštarine po prijemu pošiljke, a po ponuđenim cijenama Maksexpress-a.

“S obzirom na svrhu za koju se traži dokument (ostvarivanje doživotne naknade), ne plaća se administrativna taksa, već samo dostava na kućnu adresu u iznosu od 3,5 eura. Isporuka traženih isprava vrši se za Podgoricu po sistemu danas za sjutra, a za ostale gradove u roku do četiri radna dana, uz potpis podnosioca zahtjeva i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta prilikom preuzimanja”, piše u saopštenju MUP-a.

Zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti Skupština je usvojila 16. jula, a počinje da se primjenjuje od 1. januara 2016. godine.

Ko ima pravo na ovu naknadu potrebno je, na osnovu Pravilnika Ministarstva rada i socijalnog staranja da lokalnom centru za socijalni rad dostavi izvod iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte i potvrdu od Fonda PIO da nije korisnik penzije.

 

Comments

  1. Dokumenta koja se poruče putrm sajta se mogu podići i na šalteru MUPa (na tom nije gužva) i tada se ne plaća ništa. Na sajtu se izabere opcija ili podizanja na šalteru ili dostava na kućnu adresu. Ne znam zašto su ovo ovako saopštili. Lično sam ih nekoliko puta tako podizala

Leave a Reply