Kako postupiti i šta uraditi kada dijete trpi nasilje ili je nasilno?

Vršnjačko nasilje problem je velikog broja djeca i roditelja, a sve veći broj njih kontaktira udruženje Roditelji za savjet šta da urade i kako da postupe u situaciji kada je njihovo dijete žrtva nasilja. Zato prenosimo nekoliko savjeta ne samo za roditelje djece koja trpe nasilje već i roditelje djece koja su nasilna, i informacije na koji način da zajedno sa nastavnicima, učiteljima i zaposlenima u školi pokušaju da riješe problem. Savjeti su preuzeti iz Brošure za roditelje, koja je rađena u okviru projekta Program prevencije vršnjačkog zlostavljanja Za sigurno i podsticajno okruženje u školama, koju su izdali UNICEF i Read More

Učimo djecu ljubavi

Moja djeca su mogla da budu rođena na nekom drugom mjestu, da možda nose neka druga imena. Ja sam mogla da donesem odluku da moja djeca budu rođena na nekom drugom mjestu i da nose neka druga imena. Da li bi bile sigurnije tada? Da li bi bile zaštićenije? Jesam li uradila sve što sam mogla? Da li sam odabrala najbolje? Read More

Unaprijeđen položaj djece u Crnoj Gori, treba još raditi na podršci osjetljivih grupa

Iako se mnogo toga radi na unaprjeđenju položaja djece u Crnoj Gori, još treba raditi na dostizanju adekvatnog nivoa ostvarivanja temeljnih prava djece iz osjetljivih i marginalizovanih grupa koja žive u siromaštvu, kao i djece koja su isključena iz obrazovnog sistema i socijalnih tokova i nemaju uvijek adekvatnu zaštitu niti garantovanu podršku, ocjena je Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Read More