Mjere koje škole treba da preduzmu kad se uoči vršnjačko nasilje

Kada dođe do vršnjačkog nasilja u školama u Crnoj Gori kako one postupaju odnosno koji koraci treba da uslijede, i šta je čija odgovornost definisano je u upustvu koncipiranom na bazi smjernica za postupanje u Priručniku Škola bez nasilja – sigurno školsko okruženje. Ove smjernice se odnose na sve vrste nasilja koje škola primijeti, a koje su detaljno opisane u upustvu, i treba da ih primjenjuju sve škole, kako nam je pojašnjeno u Ministarstvu prosvjete. Opširnije