Unaprijeđen položaj djece u Crnoj Gori, treba još raditi na podršci osjetljivih grupa

djeca

Iako se mnogo toga radi na unaprjeđenju položaja djece u Crnoj Gori, još treba raditi na dostizanju adekvatnog nivoa ostvarivanja temeljnih prava djece iz osjetljivih i marginalizovanih grupa koja žive u siromaštvu, kao i djece koja su isključena iz obrazovnog sistema i socijalnih tokova i nemaju uvijek adekvatnu zaštitu niti garantovanu podršku, ocjena je Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Iz te institucije je povodom 20. novembra – Svjetskog dana djeteta saopšteno da su zadovoljni zbog sprovedenih reformi, kako u sistemu socijalne zaštite, pravosuđu, obrazovanju i drugim oblastima ključnim za dijete i njegovo pravilno odrastanje.

Institucija Zaštitnika podsjećaju da su sprječavanje nasilja nad i među djecom, obezbjeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje, prioritetan zadatak svih koji rade sa djecom i za djecu.

Ombudsman podsjeća i da je, ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta, Crna Gora preuzela obavezu da sprovodi i poštuje dječja prava kroz sve pravne i institucionalne mehanizme, i da to čini u skladu sa najboljim interesom djeteta.

„Prava djeteta se moraju poznavati, poštovati i štititi. Stoga Zaštitnik ukazuje da se djeci mora omogućiti da uživaju svako garantovano pravo, na jednak način i bez izuzetka, cijeneći njihov najbolji interes u svakoj konkretnoj situaciji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se samo na taj način može obezbijediti svakom djetetu u Crnoj Gori sigurno i zdravo odrastanje, u skladu sa individualnim potrebama i mogućnostima.

Iz institucije Zaštitnika su podsjetili da su, u susret Svjetskom danu djeteta, zajedno sa Mrežom Zlatnih savjetnika Ombudsmana, u ponedjeljak organizovali konferenciju Neka se čuje i naš glas!

Konferencija je bila posvećena pravu djeteta na participaciju, i tom prilikom djeca su kazala i pokazala na koji način se ovo dječje pravo poštuje u različitim sredinama u Crnoj Gori.

Zaštitnik, u okviru svog redovnog postupanja, svakodnevno ulaže napore da unaprijedi neposrednu komunikaciju sa djecom, pojača promotivne aktivnosti u oblasti dječjih prava i uključi djecu u svoj rad na različite načine.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply