Ministar smijenio članove upravnih odbora u tri vrtića

zavodzaskolstvo

Ministar prosvjete Predrag Bošković smijenio je članove upravnih odbora u javnim predškolskim ustanovama u Podgorici i Nikšiću, koji su nezakonito primali naknade za članstvo u tim tijelima.

Upravni odbori, koji imaju pet članova, upravljaju vrtićima, a čine ih tri predstavnika Ministarstva prosvjete, odnosno opštine za ustanove čiji je osnivač opština, kao i po jedan predstavnik zaposlenih i roditelja.

Državna revizorska institucija objavila je nedavno izvještaj o reviziji Ministarstva prosvjete za program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u kojem se navodi da su članovi upravnih odbora u podgoričkim vrtićima „Ljubica Popović” i „Đina Vrbica” i nikšićkom „Dragan Kovačević“ primali naknade suprotno članu 74 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, kojim je propisano da oni rade bez naknade.

Bošković je u utorak novinarima kazao da će svako odgovarati ko bude „zloupotrijebio euro od novca uplaćenog vrtićima”.

On je rekao i da smatra, a na osnovu dokumentacije koja mu je dostupna, da nije bilo zloupotreba i da je novac trošen isključivo za potrebe djece.

Prema nalazu DRI, članovi upravnih odbora u podgoričkim i nikšićkom vrtiću primali su mjesečne naknade od 50 do 300 eura.

Izvor: Pobjeda

Comments

 1. imena gospodo, IMENA I PREZIMENA. Dok se otimaju nasi novci iz budzeta neki tamo foteljasi primaju naknade od 50 do 300 eura mjesecno, jer imaju zvanje u upravnim odborima. Sto ne povecaju plate vaspitacicama, cistacicama, kuvaricama, medicinskim sestrama, obezbijede bolje uslove nasoj djeci? Kazu nema novca!? Ali ima da foteljasi jedni te isti u 20 upravih odboraq primaju naknade ….ZA STA ONI PRIMAJU NAKNADE…… Je li zato sto cuvaju moje tvoje njeno dijete i borave sa njim 8 slovima OSAM sati dnevno…kao ista ona vaspitacica za koju nema novca za povecanje plate. JE li tu idu moje, tvoje njene pare, da neki foteljas dopuni svoj kucni budzet. SRAMOTA JE!!! IMENA I PREZIMENA gospodine ministre (malim slovima).

 2. Član 74
  Članovi školskog, odnosno upravnog odbora biraju se na četiri godine osim predstavnika roditelja koji
  se biraju na dvije godine.
  Školski, odnosno upravni odbor konstituiše se na prvoj sjednici, koju saziva direktor ustanove.
  Postupak za konstituisanje školskog, odnosno upravnog odbora pokreće se najkasnije dva mjeseca prije
  isteka mandata školskog, odnosno upravnog odbora.
  Ako se školski, odnosno upravni odbor javne ustanove ne konstituiše u roku od 30 dana nakon isteka
  mandata, ministar, na predlog direktora ili nadležne inspekcije, može imenovati školski, odnosno upravni
  odbor, ali najduže na period do šest mjeseci. U članu 74 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:
  „Predsjednik i članovi školskog, odnosno upravnog odbora obavljaju
  poslove iz svoje nadležnosti, bez naknade.“

 3. Vjerovatno je ministar (malim slovima) ili tek naucio da cita pa nije znao da procita zakon koji se tice njegovog resora ili su bitnije naknade za neke tamo clanove? Posto u clanku nigdje ne pisu imena vrlo se lako mogu naci na sajtovima ovih ustanova.!

Leave a Reply